Şubat ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Şubat 1553: Fransa’yı himaye etme karşılığında, Fransa’nın vereceği tazminatta karşılık, Fransız Donanmasının Türklere terhini (Rehin verilmesi).

04 Şubat 1926: İskilipli Atıf Hocanın idam edilmesi.

06 Şubat 1521: Mastaba muharebesi Şam vali Canbirdi-Gazali’nin mağlup edilmesi

1695: Sultan II. Ahmed’in vefatı.

07 Şubat 1695: Sultan II. Mustafa’nın tahta çıkışı.

08 Şubat 1640: Sultan IV. Murad’ın vefatı.

1664: Yeni Caminin İbâdete açılaması.

1921: Gaziantep şehrine TBMM tarafından “Gazi” unvanı verilmesi.

10 Şubat 1918: Sultan II. Abdülhamid’in vefâtı.

12 Şubat 1546: Taaz’ın fethi (Yemen).

1920: Kahramanmaraş’ın kurtuluşu.

13 Şubat 1918: Erzincan ve Görele’nin Kurtuluşu.

14 Şubat 1918: Vakfıkebir’in Kurtuluşu

15 Şubat 1921: Gümüşhane’nin Kurtuluşu.

16 Şubat 1916: Erzurum’un Rus’lar tarafından işgali.

18 Şubat 1451: Fatih Sultan Mehmed’in 2. defa tahta çıkışı.

1856: Islahat Fermanı’nın ilanı.

1925: Osmanlı Vak’anüvislerinin sonuncusu sayılan Tarihçi Abdurrahman Şeref’in vefâtı.

21 Şubat 1917: Yılbaşının 1 Ocak’a alınması.

1918: Bayburt ve Ahlat’ın kurtuluşu.

22 Şubat 1406: İbni Haldun’un vefâtı.

1919: İngilizlerin Maraş’ı işgâli

1920: Yunanlıların Menemeni İşgâli.

23 Şubat 632: Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimizin Veda hutbesini okuması.

24 Şubat 1552: Szegedin Baskını (10 bin İspanyol ve İtalyan askerinin kılıçtan geçirilmesi)

1918: Trabzon’un kurtuluşu.

25 Şubat 1495: Cem Sultan’ın vefâtı.

26 Şubat 1618: Sultan I. Mustafa’nın Tahttan indirilişi.

1618: II. Osman’ın Tahta çıkışı.

27 Şubat 1644: Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin vefâtı.

1918: Çaykara’nın kurtuluşu

28 Şubat 1424: Molla Fenarî’nin ilk Osmanlı Şeyhülislâmı olması.

1528: Osmanlı himayesine giren Macar kıralı Szapolya ile muahede akdi.

1856: Islahat Fermânı’nın ilânı’

Bunu Paylaş

Comments are closed.