Aralık Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

02 Aralık 1445: II Murâd Gâzi’nin ikinci defa tahta çıkışı 1888: Nâmık Kemâl’in vefatı. 04 Aralık 1877: Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin açılışı 06 Aralık 1474: Büyük Türk bilgini ve Astronomi alimi Ali Kuşçu’nun vefatı 1525: Fransa kralı I. Fransua’nın Kanuni Sultân Süleymân’a Yardım etmesi için Müracaatı. 07 Aralık 1921: Kilis’in kurtuluşu.…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Kasım Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Kasım 1524: Ferhat Paşanın idamı 1661: Fazıl Ahmed Paşanın sadrıazam olması. 1683: Viyana kuşatmasının bozgunla neticelenmesi üzerine Estergon kalesinin de düşman eline geçmesi. 1914: Osmanlı Devletinin Birinci Cihan savaşına girmesi. 1922: Saltanatın kaldırılması ve bütün hanedan üyelerinin milli hudutlar dışına çıkarılması. 02 Kasım 1524: Köprülüzade Ahmed Paşanın vefatı. 1663:…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Ekim Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Ekim 1520 : Yavuz sultân Selîm’in Defni. 1730 : Sadrıazam Nevşehir”li Damad İbrahim Paşa”nın Patrona Halil ve adamları tarafından başlatılan isyanda öldürülüp cesedinin parçalanması. 1919 : Damad Ferid Paşa Kabinesinin istifası. 02 Ekim 1187 : Kudüs”ün Selahaddin Eyyûbî tarafından kuşatılması. 1730 : III.Ahmed’in Patrona Halil ve adamlarının isyanı üzerine…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Eylül Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Eylül 1922 : Uşak’ın kurtuluşu. 1868 : Galatasaray Lisesinin açılışı. 1876 : Rusların korumasında cesaret alıp isyan eden Sırp’ların, Türk orduları tarafından Aleksianç’da mağlup edilmesi. 1922 : Atatürk”ün Türk Ordularını büyük zafere götüren ünlü ””Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” emrini vermesi. 02 Eylül 1633 : İstanbul’un büyük bölümünü yok…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Ağustos Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Ağustos 1036: Tuğrul Bey vefatı 1258: Osman Gazi’nin vefatı 1571: Magosa kuşatması 1571: Kıbrıs”ın Fethi tamamlandı. 02 Ağustos 1849: Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın vefatı. 1914: Türkiye’nin I. Cihan savaşı için seferberlik ilanı 1919: Türk-Alman Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması. 03 Ağustos 1545: Estergon Kalesi’nin fethi 1823: Ahmed Vefik Paşanın…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş