Osav

Bunu Paylaş

Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 24.02.1994 tarihinde Emekli General Sami Karamısır, İşadamı ve Sanayici İbrahim Aslan ve Prof. Dr. Ahmed Akgündüz tarafından kurulmuştur. İlk kurucu mütevelli heyet de adı geçen şahıslardır. Vakfın kurulmasında manevî himmet ve gayret Sami Karamısır Paşamız’a ve maddi destek de İbrahim Aslan Bey’e aittir.

1994 yılından 1999 yılının 1. ayına kadar, Tavşantaşı Sok. Nursaray Apt. No: 13 Daire 9 Bâyezid adresinde faaliyet gösteren Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1.1.1999 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulunun kendisine tahsis ettiği ve vakfın kendi imkânları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla restore ettiği, Alemdar Mah. Zeynep Sultân Camii Sok. No: 29 (Gülhane Parkı Karşısı) Eminönü/İstanbul adresinde faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Vakfımız Gayesi ve Faaliyet Alanları

I) Vakıf niçin kuruldu? Sorusuna tüzüğümüzdeki şu cümlelerle cevap vermek istiyorum:
1) Osmanlı tarihi, medeniyeti, hukuku ve kültürü ile ilgili olanlar tercih edilmek üzere bütün ilmî araştırmalara destek olmak; ilimadamlarının yetişmesi, ilmî eserlerin hazırlanması ve ilmî araştırmaların yapılabilmesi için müsait şartları hazırlamak; her türlü maddî ve manevî imkânları temine çalışmak;
2) Özellikle ve öncelikle Osmanlı tarihi, medeniyeti ve kültürünün araştırılması, bilinmeyen yönlerinin ortaya konması ve yanlış bilinen noktaların düzeltilmesi ve Osmanlı döneminde yaşamış zirve şahsiyetlerin hayatının ortaya çıkarılmasına yönelik ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapılanlara destek olmak;
3) İlmî araştırma yapmak merak ve şevkini cemiyete aşılamaya gayret göstermek;
4) Ortaya konulmuş ve konulacak olan ilmî gerçeklerin halka ulaştırılmasına yardımcı olmak, eğitimine ve öğretimine katkıda bulunmak;
5) Osmanlı Tarihi ve medeniyetine yönelik ilmî araştırma yapanların ihtiyaç duydukları temel eser ve kaynakların nüshaları, mikrofilimleri ve fotokopilerinden kütüphâne ve arşivler kurmak;
6) İlmî yayınlarda bulunmak; Vakfın gayeleri arasında yer alır.”
Ana Hatları ile Hizmet Metodumuz

Bizim üç büyük düşmanımız vardır: cehâlet, ihtilâf ve fakr u zaruret. Biz, bu vakıf ile, tamamen ilmî metodları ve araştırma usullerini kullanarak tarihimiz ve dinimiz konusundaki cehâletle mücâdele etmeye niyetliyiz. Bunun için de hemen “Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” adlı projeyi vakfın birinci gayesi olarak öne aldık. Bir kısım düsturlarımızı da şöyle hülâsa edebiliriz:
“Vakıf, ilmî araştırmalara destek olmak için yurt içi ve yurt dışı burslar verir; danışma hizmeti sunar, yönlendirir, teşvik eder; ilmî araştırma öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan her türlü destek faaliyetinde bulunur.

İlmî araştırma merakı ve şevkini geliştirmek için her türlü yayın, toplantı ve gösteri faaliyeti yapar; yabancı dil kursu, Osmanlıca kursu, ilmî çalışma ve araştırma metodları kursu gibi kurslar açar, yurt içi ve yurt dışı kültürel seyâhatler ile sportif faaliyetler tertip eder.

İlim öğrenme taleplerini tatmine yönelik her türlü eğitim ve öğretim tesisi kurar.

İlmî çalışmalar yapanlar için barınacak yerler sağlar, yurt, pansiyon, aşevi, okuma ve çalışma salonları, misafirhâneler, dershâneler, eğitim ve dinlenme tesisleri, kütüphâne, arşiv, müze ve sergiler açar.

Vakıf gayesi doğrultusunda kitap, dergi, ilan, broşür, kaset, filim gibi insana hitap eden yazılı sözlü, görüntülü görüntüsüz her türlü yayınları hazırlar, hazırlatır ve neşreder.

İlmî çalışmaları basabilmek ve bu yolda harcanacak gelir elde edebilmek için matbaa kurar.

Vakıf gayesine benzer ve yakın faaliyet gösteren özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yardımlaşır, işbirliği yapar, destekler, şartlı ve şartsız bağışta bulunabilir veya kabul eder.

Vakıf faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulan her türlü personel araç ve gereci temin eder.”

Bunu Paylaş

Comments are closed.