Osmanlıca Dil Kursu

Bunu Paylaş

Osmanlıca Dil Kursumuza kayıt yaptırabilirsiniz. Ön Kayıt formu için; OSAV-Osmanlı Türkçesi Kursu Başvuru Formu Program İçeriği Birinci kurda harfler, harflerin birleşme şekilleri, harflerin okunuşu, kalın ve ince sesli harfler, okutucu harfler, Arapça ve Farsça unsurlar öğretilip örnek metinler üzerinden okumalar yapılacaktır. Programa Ait Bilgiler Hoca: Prof. Dr. Murat Akgündüz Süre: 8…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Hz. Peygamber’in Filistinde Bir Vakfı

Bunu Paylaş

Hz. Peygamber”in Filistinde Bir Vakfı Ve Osmanlı Devleti”nin Vakıf Ve Tapu-Kadastro Anlayışını Gösteren Bir Belge Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Osmanlı devletinin vakıf müessesesine olan yaklaşımı ve elde ettikleri toprakların maddî ve manevî tapusunu çıkarmaktaki maharetleri inkâr edilemez bir gerçektir. Yavuz Sultan Selim ve Kânunî zamanlarında yapılan tapu tahrir işlemleri, günümüzdeki…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Ayasofya Medresesi

Bunu Paylaş

Yavuz ÖZDEMİR* İstanbul”u aldıktan soma Fatih ilk iş olarak Ayasofya”ya gelerek burada toplanmış olan Bizans halkına hitaben can, mal ve din özgürlüklerinin kendi teminatında olduğu konusunda güvence verdi. Harap ve bakımsız durumda olan Ayasofya”yı camiye çevirerek onarıma aldırdı. Fatih ve ondan soma gelen Osmanlı Padişahları da fetih sembolü olarak kabul…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Dünyanın ilk Standartlar ve Tüketiciyi Koruma Kanunları

Bunu Paylaş

  II. Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu, ilk Belediye Kanunları, ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnameleri hazırlandığı söylenmektedir. Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz? Prof Dr. Ahmed Akgündüz Evet doğrudur. II. Bâyezid devrine ait en mühim kanunlardan birisi şüphesiz ki, Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisâb…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Kırkçesme’de Payzen Yusuf Paşa Türbesi’

Bunu Paylaş

  Prof Dr. Semavi Eyice Payzen, ihtifalci M. Ziya Bey”in ifadesine göre, eski gemilerde kürek çeken zintire vurulmuş esir forsalara verilen bir addır. Osmanhca bir sözlükte ise bu terimin hapsedilmiş, ayağına pranga vurulmuş; uşak, köle; esir; suçlu anlamlarına geldiği belirtilmiştir. Böylece Yusuf Paşa”nın gençliğinde herhalde deniz savaşlarının birinde hıristiyanlara esir…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş