Eylül Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Eylül 1922 : Uşak’ın kurtuluşu.

1868 : Galatasaray Lisesinin açılışı.

1876 : Rusların korumasında cesaret alıp isyan eden Sırp’ların, Türk orduları tarafından Aleksianç’da mağlup edilmesi.

1922 : Atatürk”ün Türk Ordularını büyük zafere götüren ünlü ””Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” emrini vermesi.

02 Eylül 1633 : İstanbul’un büyük bölümünü yok eden Cibali yangınının çıkışı

1922 : Eskişehir’in kurtuluşu

1925 : Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

1329 : Niğbolu zaferi

1922 : Yunan orduları Başkomutanı general Trikopis’in Türk ordularına esir düşmesi

03 Eylül 1471 : Ünlü Türk mimarı Sinan-ı Atik’in vefatı.

1525 : Türk ordularının Mohaç zaferinden sonra Budin üzerine yürüyüşe geçmesi

1919 : Kuvay-ı Milliye hareketini bastırmak için gönderilen Ali Galip”in girişimlerini sürdürmeye başlaması ve yenilgisi.

04 Eylül 1543 : Kanunu Sultan Süleyman kumandasındaki Türk ordularının Belgrat’ı fethi.

1627 : Roma-Germen imparatoru II. Ferdinant ile Türkiye arasında barış antlaşması.

1746 : Türk-İran barış antlaşması.

1919 : Sivas Kongresi”nin açılışı.

1922 : Bozüyük’ün kurtuluşu.

1669 : Girit adasının Venedikliler tarafından Osmanlılara teslimi

1922 : Alaşehir, Söğüt, Kula ve Buldan’ın kurtuluşu

05 Eylül 1566 : Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı

1922 : Bilecik, Kandıra, Simav ve Ödemiş”in kurtuluşu

06 Eylül 1235 : Kirmanda hakimiyet kuran Barakoğulları hanedanının kurucusu Barak Hacib’in vefatı.

1514 : Yavuz Sultan Selimin Tebriz’e girişi

1922 : Balıkesir ilimizin düşmandan kurtuluşu

1922 : Söke, Akhisar, Bayındır, Soma, Tire, İnegöl, Yenişehir ve Pazarcık’ın kurtuluşu

1798 : Osmanlı devletinin Fransa’ya savaş ilanı

1922 : Nazilli, Alaşehir, Gördes, Salihli ve Susurluk’un kurtuluşu.

1859 : Dağıstan”ın milli kahramanı Şeyh Şamil’in Ruslara esir düşmesi.

1920 : Kurtuluş savaşı tarihimizde elem verici olaylarından Erbaa isyanı.

1919 : Sivas Kongresine katılan üyelerin ittihatçılık aleyhinde yemin etmeleri.

1922 : Manisa’nın şehri terk eden Yunan kuvvetleri tarafından yakılması.

1871 : Sadrıazamı Ali Paşa”nın vefatı

1922 : Aydın’ın düşmandan kurtuluşu

1922 : Turgutlu”nun kurtuluşu

1919 : Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin kuruluşu

1920 : Zile isyanı

08 Eylül 1609 : Sultanahmed Camiinin inşaatına başlanması

1855 : Kırım savaşının sona ermesi

1566 : Sigetvar’ın fethi

1922 : Şimdiki adı Mustafa Kemal Paşa olan Nil’in kurtuluşu

09 Eylül 1922 : Kurtuluş savaşında Yunan gemisi Uranya’nın Karadeniz’de teslim alınarak Samsun isminin verilmesi

1484 : Akkerman’ın fethi.

1871 : Kıbrıslı Mehmed Emin Paşanın vefatı.

1922 : Türk ordularının İzmir”e girişi.

1922: Menemen’in kurtuluşu.

1570 : Lefkoşe”nin Türk ordularına teslimi.

1914 : Kapitülasyonların kaldırılması.

10 Eylül 1399 : Çanakkale önlerinde Türk deniz kuvvetlerinin müttefik donanmasını yenmesi.

1526 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk ordularının Budapeşte”yi fethi.

1623 : Sultan 4. Murad’ın tahta çıkışı.

1910 : Kaptan-ı Derya Hacı Vesim Paşa’nın vefatı.

1922 : Bursa’nın kurtuluşu.

1922 : Gazi Mustafa Kemal’in İzmir”e gelişi.

11 Eylül 1855 :Türk ordularının Sivastopal’”a girişi.

1623 : Sultan Mustafa”nın tahtından indirilişi.

1922 : Orhaneli ve Gemlik’in kurtuluşu.

1697 : Osmanlı ordularının Zenta yenilgisi.

1840 : İngilizlerin Mehmed Ali Paşa isyanı üzerine Beyrut”u topa tutmaları.

1919 : Sivas Kongresinin kapanışı.

1920 : Kanuni Nazım beyin vefatı.

1922 : Filistin’de Osmanlı Egemenliğinin sona ermesi.

1922 : İngilizler’in Filistin’de Manda yönetimini kurması (Araplar bu günü milli matem günü olarak ilan etmişlerdir)

12 Eylül 1529 : Kanuni Sultan Süleyman emrindeki Türk ordularının Viyana’ya saldırıya geçmesi

1636 : Tebriz’in Fethi

1922 : Mudanya, Foça ve Urla’nın Kurtuluşu

1919 : Damat Ferid Paşa kabinesinin istifası.

1919 : Sivas Kongresi”nden sonrasında Anadolu vilayetlerinin İstanbul hükümeti ile her türlü irtibatı kesmeleri.

13 Eylül 1871 : Büyük Türk edibi ve gazetecisi İbrahim Şinasi”nin vefatı

1922 : Karacabey’in düşmandan kurtuluşu

1921 : Sakarya Meydan Savaşının Türk orduları tarafından kazanılması

1882 : İngilizlerin Mısır ve Sudan’ı işgale başlamaları.

1922 : Soma”nın kurtuluşu.

14 Eylül 1613 : Macaristan’ın fethi.

1829 : Türkiye ile Rusya arasında Edirne barış antlaşmasının imzalanması.

1854 : Türkiye ile müttefikleri İngillere, Fransa ve İtalya ile Rusya arasında Kırım savaşının Başlaması.

1854 : Türklerin ve müttefiklerinin Epatorya”da Rus topraklarına asker çıkarması.

1919 : Kurtuluş savaşının önemli belgelerinden sayılan ilk gazetenin “İrade-i Milliye” adıyla Sivas’ta yayınlanması

1922 : Kuşadası, Bergama, Karaburun ve Dikili”nin kurtuluşu

15 Eylül 1882 : İngiliz birliklerinin Kahire’yi işgali

1901 : Kemaleddin Kamu”nun doğumu

1397 : Gıyaseddin Baysungur”un doğumu

1656 : Köprülü Mehmet paşanın sadarıazam olması.

16 Eylül 1123 : Elaziz”in Selçuklular tarafından fethedilmesi.

1889 : Ertuğrul savaş gemimizin Japonya’yı ziyaretinden dönüşünde batması.

17 Eylül 1526 : Türk ordularının Budin önlerinde görünmesi.

1529 : Türk ordularının Viyana yürümesi üzerine Avusturya İmparatorluğunun Taht şehrini boşaltmaya başlaması.

1922 : Bandırma”nın düşman işgalinden kurtarılması.

18 Eylül 1647 : Sadrazam Salih Paşa”nın idam edilmesi.

1739 : Türkiye ile Avusturya ve Rusya arasında Belgrat Barış antlaşmasının imzalanması.

1922 : Erdek ve Biga”nın kurtuluşu.

1922 : Batı Anadolu”nun düşman istilasından temizlenmesi.

1913 : Türkiye i!e Bulgaristan arasında Trakya sınırlarının tespiti antlaşmasının imzalanması

1920 : İstiklal Mahkemeleri Kanunu”nun kabulü

19 Eylül 1921 : Sakarya zaferi üzerine TBMM tarafından Başkumandan Mustafa Kemal Paşaya Gazi unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi

1922 : Çanakkale’deki Fransız kuvvetlerinin tahliyesi

1790 : Türkiye ile Avusturya arasımda mütarekenin imzalanması

20 Eylül 1444 : Osmanlılara karşı Avrupa Haçlılar birliğinin faaliyete geçmesi.

1526 : Budin’in fethi

1520 : Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkması

1922 : Mihalıçık ve Sivrihisar’ın kurtuluşu

1923 : İstanbul’daki yabancı postanelerin kapatılması

1529 : Birinci Viyana kuşatması

1923 : Bozcaada’nın Türkiye’ye iadesi

22 Eylül 1730 : Patrona Halil Ayaklanmasının başlaması.

1789 : Türk birliklerinin Eflak”da Rusya ve Avusturya kuvvetlerine yenilmesi

1520 : Yavuz Sultan Selimin vefatı.

1919 : Mustafa Kemal Paşa ile General Harbord arasındaki ünlü Sivas mülakatının yapılması

1918 : I. Cihan savaşında Türk ordularının Filistin cephesindeki hezimeti.

1923 : İmroz adasının Türklere teslim edilmesi.

23 Eylül 1529 : Türk ordularının Almanya topraklarına girmesi.

1856 : Aydın demiryolu imtiyazının verilmesi.

1922 : Lapseki”nin kurtuluşu.

24 Eylül 1663 : Bolvadin’in kurtuluşu.

1657 : Büyük Türk bilgini Katip Çelebi’nin vefatı.

1921 : Fransız temsilcisi Franklin Boullun’un yeni Türkiye’nin yöneticileri ile Ankara’da görüşmesi.

1922 : Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarafsız ilan edilen Çanakkale’deki bölgeye girmesi.

1973 : Şair ve edip Şükûfe Nihal Başar’ın vefatı.

25 Eylül 1522 : Türk ordularının Rodos adasına büyük saldırı hareketine başlaması.

1604 : Türk ordularının Orta Avrupa”da Vaç kalesini kuşatması.

1855 : Kamil Paşanın Sadrıazam olması.

1918 : Türkiye ile beraber savaşan Bulgaristan’ın müttefiklerden mütareke talebi.

1920 : Kazım Karabekir’in Ermenilere işgal bölgelerini boşaltmaları için 48 saatlik süre tanıyan bir ültimatom vermesi.

1920 : Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul hükümeti tarafından âsi ve kanun dışı ilan edilmeleri.

26 Eylül 1371 : Türk ordularının Çirmen”de Sırp ordusunu yenmesi.

1529 : Türk akıncılarının Viyana ve çevresine büyük akınlar yapmaları.

1809 : Türk ordularının Brail”de Ruslara yenilmesi.

1854 : Kırım savaşında Sıvastopol kuşatmasının başlaması .

1921 : Kars Konferansının açılması.

27 Eylül 1538 : Preveze Deniz zaferi.

28 Eylül 1369 : Niğbolu zaferi.

1687 : Türkler Atina’yı Venediklilere terki.

1915 : General Tawsend komutasındaki İngiliz ordularının Kutulammare”de Türk ordularına yenilerek teslim olması.

1920 : Kazım Karabekir kuvvetleri Doğu cephesinde Ermenilere karşı büyük bir saldırı hareketine başlaması.

1529 : Viyana’ya Türk ordusunun saldırısının başlaması.

1911 : İtalyanların Trablusgarb vilayetimizin kendilerine teslim edilmesi için Türkiye’ye ültimatom vermesi.

1922 : Atatürk’ün İzmir”de Fransız temsilcisi Franklin Boullon ile görüşmesi.

29 Eylül 1521: Belgrat’ı fetheden Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan üzerine seferi.

1911: Türkiye ile ltalya arasında Trablusgarb savaşlarının başlaması .

1917 : Süleyman Nesib’in vefatı.

1566 : Sultan II. Selim’in tahtaçıkması.

1883 : Celâl Sahir Erozan’ın doğumu.

1914 : Balkan Savaşı barış antlaşmasının imzalanması.

1920 : Ermenilerin Sarıkamış’ı boşaltmaları.

1520 : Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdar olması.

1207 : Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin doğumu.

1912 : Balkan savaşında Bulgar ve Sırp ordularının Osmanlı Devletine saldırı için seferber edilmesi.

30 Eylül 1690 : Düşman işgaline uğrayan Belgrat’ı kurtarmak için giden Türk ordularının şehrin önlerine varması ve savaşa başlaması.

Bunu Paylaş

Comments are closed.