Ocak Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Ocak 1577: Osmanlı-Avusturya muâhedenin sekiz sene uzatılması

02 Ocak 1523: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethi

03 Ocak 1501: Ali Şir Nevâî’nin vefâtı

1799: Şeyh Galib’in vefâtı

04 Ocak 1610: Sultan Ahmed camii’nin temelinin atılması.

05 Ocak 1922: Adana’nın Kurtuluşu.

06 Ocak 1639: IV. Mehmed’in vefâtı

10 Ocak 1921: I. İnönü Zaferi

11 Ocak 1556: Fuzûli’nin vefâtı.

1755: Haliç’in Donması.

12 Ocak 1920: Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın son olarak toplanması.

13 Ocak 1853: İstanbul Üniversitesi’nin açılışı.

15 Ocak 1459: Fatih Sultan Mehmed’in Hocası Akşemseddin’in vefâtı

17 Ocak 1875: İstanbul’dan Beyoğlu’na çıkışı kolaylaştırmak için’in Karaköy’le Nergis Sokak arasına ilk tünel’in açılması.

19 Ocak 1910: Çırağan Sarayı’nın yanması

1917: Galiçya Zaferi.

20 Ocak 1895: Dârülaceze’nin Kuruluşu.

21 Ocak 1921: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Anayasasının kabulü.

1578: Piyale Paşanın vefatı

22 Ocak 1517: Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye zaferi.

1842: Baytar Mektebi’nin açılışı.

23 Ocak 1810: Osmanlı Devleti’nde ilk gazetenin yayın hayatına başlaması.

1913: Babıâli Baskını.

25 Ocak 1364: Sırp Sındığı Zaferi.

1578: Mihrimâh Sultan’ın vefâtı

26 Ocak 1699: Karlofça Andlaşması.

27 Ocak 1299: Osmanlı Devletinin kuruluşu.

28 Ocak 1920: Misâk-ı Millî’nin kabulü.

31 Ocak 1729: Türkiye’de basılan ilk kitap olan Sihah-ül Cevheri’nin 1.000 adet olarak İbrahim Müteferrika tarafından basılması.

Bunu Paylaş

Comments are closed.