Osmanlıca Dil Kursu

Osmanlıca Dil Kursumuza kayıt yaptırabilirsiniz. Ön Kayıt formu için; OSAV-Osmanlı Türkçesi Kursu Başvuru Formu Program İçeriği Birinci kurda harfler, harflerin birleşme şekilleri, harflerin okunuşu, kalın ve ince sesli harfler, okutucu harfler, Arapça ve Farsça unsurlar öğretilip örnek metinler üzerinden okumalar yapılacaktır. Programa Ait Bilgiler Hoca: Prof. Dr. Murat Akgündüz Süre: 8…

Okumaya Devam Et

Aralık Ayı Kronolojisi

02 Aralık 1445: II Murâd Gâzi’nin ikinci defa tahta çıkışı 1888: Nâmık Kemâl’in vefatı. 04 Aralık 1877: Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin açılışı 06 Aralık 1474: Büyük Türk bilgini ve Astronomi alimi Ali Kuşçu’nun vefatı 1525: Fransa kralı I. Fransua’nın Kanuni Sultân Süleymân’a Yardım etmesi için Müracaatı. 07 Aralık 1921: Kilis’in kurtuluşu.…

Okumaya Devam Et

Kasım Ayı Kronolojisi

01 Kasım 1524: Ferhat Paşanın idamı 1661: Fazıl Ahmed Paşanın sadrıazam olması. 1683: Viyana kuşatmasının bozgunla neticelenmesi üzerine Estergon kalesinin de düşman eline geçmesi. 1914: Osmanlı Devletinin Birinci Cihan savaşına girmesi. 1922: Saltanatın kaldırılması ve bütün hanedan üyelerinin milli hudutlar dışına çıkarılması. 02 Kasım 1524: Köprülüzade Ahmed Paşanın vefatı. 1663:…

Okumaya Devam Et

Ekim Ayı Kronolojisi

01 Ekim 1520 : Yavuz sultân Selîm’in Defni. 1730 : Sadrıazam Nevşehir”li Damad İbrahim Paşa”nın Patrona Halil ve adamları tarafından başlatılan isyanda öldürülüp cesedinin parçalanması. 1919 : Damad Ferid Paşa Kabinesinin istifası. 02 Ekim 1187 : Kudüs”ün Selahaddin Eyyûbî tarafından kuşatılması. 1730 : III.Ahmed’in Patrona Halil ve adamlarının isyanı üzerine…

Okumaya Devam Et

Eylül Ayı Kronolojisi

01 Eylül 1922 : Uşak’ın kurtuluşu. 1868 : Galatasaray Lisesinin açılışı. 1876 : Rusların korumasında cesaret alıp isyan eden Sırp’ların, Türk orduları tarafından Aleksianç’da mağlup edilmesi. 1922 : Atatürk”ün Türk Ordularını büyük zafere götüren ünlü ””Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” emrini vermesi. 02 Eylül 1633 : İstanbul’un büyük bölümünü yok…

Okumaya Devam Et