Ocak Ayı Kronolojisi

01 Ocak 1577: Osmanlı-Avusturya muâhedenin sekiz sene uzatılması 02 Ocak 1523: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethi 03 Ocak 1501: Ali Şir Nevâî’nin vefâtı 1799: Şeyh Galib’in vefâtı 04 Ocak 1610: Sultan Ahmed camii’nin temelinin atılması. 05 Ocak 1922: Adana’nın Kurtuluşu. 06 Ocak 1639: IV. Mehmed’in vefâtı 10 Ocak 1921: I.…

Okumaya Devam Et

Şubat ayı Kronolojisi

01 Şubat 1553: Fransa’yı himaye etme karşılığında, Fransa’nın vereceği tazminatta karşılık, Fransız Donanmasının Türklere terhini (Rehin verilmesi). 04 Şubat 1926: İskilipli Atıf Hocanın idam edilmesi. 06 Şubat 1521: Mastaba muharebesi Şam vali Canbirdi-Gazali’nin mağlup edilmesi 1695: Sultan II. Ahmed’in vefatı. 07 Şubat 1695: Sultan II. Mustafa’nın tahta çıkışı. 08 Şubat…

Okumaya Devam Et

Mart Ayı Kronolojisi

2 Mart 1430: Emir Sultan Hazretleri Bursa”da taun hastalığından vefat etti Doğumu: Buhara, 1368. Osmanlı Devleti”nin kuruluş devrini yaşayan büyük alim ve evliya idi Yıldırım Beyazıd Han”ın damadıdır . 1918: Rize, Rus işgalinden kurtarıldı 3 Mart 1829: Sultan ikinci Mahmud Han, yenileşme hareketini başlatan Kıyafet Kanunu”nu yayınladı 1878: Ayastefanos (Yeşilköy)…

Okumaya Devam Et

Nisan Ayı Kronolojisi

01 Nisan 1923: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini feshederek seçimlere karar verdi. 1921: İkinci İnönü Zaferi kazanıldı. 1918: Van”ın Rus ve Ermeni istilacılarından kurtuluşu 1891: Büyük dil ve tarih bilgini Ahmet Vefik Paşa”nın vefatı 1920: Salih Paşa”nın sadrıazamlıkdan istifası. 03 Nisan 1596: Sadrıazam Koca Sinan Paşanın ölümü. 1900: Gazi…

Okumaya Devam Et