Mart Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

2 Mart 1430: Emir Sultan Hazretleri Bursa”da taun hastalığından vefat etti Doğumu: Buhara, 1368. Osmanlı Devleti”nin kuruluş devrini yaşayan büyük alim ve evliya idi Yıldırım Beyazıd Han”ın damadıdır .

1918: Rize, Rus işgalinden kurtarıldı

3 Mart 1829: Sultan ikinci Mahmud Han, yenileşme hareketini başlatan Kıyafet Kanunu”nu yayınladı

1878: Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması imzalandı.

1883: Sanayi-i Nefise Mektebi adı ile, bu günkü Güzel Sanatlar Akademisi kuruldu.

1924: Türkiye Büyük Millet Meclisi”nde Hilafetin kaldırılması kararlaştırıldı Son Halife Abdülmecid Efendi, aynı gece sabaha karşı Çatalca istasyonundan trene bindirilerek yurt dışına gönderildi.

1924: Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.

4 Mart 1656: Osmanlı tarihinde Vak”a-i Vakvakıyye veya Çınar Vakası olarak anılan isyan başladı. İsyan 5 gün sürdü. İsyana katılanlar yakalanıp Sultanahmet Meydanı”ndaki çınar ağacında asıldılar.

06 Mart 1555: Ünlü denizcimiz Piri Reis vefat etti. Doğumu: Gelibolu, 1475 Dünyanın en büyük coğrafya bilginlerinden biridir. 1547”de Kaptan-ı Deryalığa tayin edildi. Kitab-ı Bahriye (1519) en önemli eseridir. 1513”te çizdiği haritada, Amerika Kıt”asını hayret uyandıracak doğrulukta ve teferruatla göstermiştir.

1921: İki ay süren Koçgiri Ayaklanması başlatıldı.

07 Mart 1918: Artvin, Şavşat, Ardanuç ve Kadirli, düşman işgalinden kurtarıldı.

08 Mart 1919: Zonguldak Fransızlar tarafından işgal edildi.

09 Mart 1403: Osmanlı padişahlarından Sultan Yıldırım Bayezid Han, Ankara Savaşı”ndan sonra, Emir Timur’un esiri iken öldü. Doğum tarihi: 1360. Babasının Kosova Savaşı”nda esir edilmesi üzerine 09 Ağustos 1389 tarihinde tahta çıkmıştı. On üç yıl padişahlık yaptı. Kabri, Bursa”da Bayezid Han Türbesi”ndedir.

1764: Laleli Camii ibadete açıldı.

1897: Din Adamı olarak bilinen, gerçekte ise din bilgisi son derece zayıf olan Cemaleddin Efgani, İstanbul”da öldü. Doğumu: İran, 1838.

10 Mart 1917: İngilizler Bağdat’ı işgal etti.

1918: Ardeşen ve Pazar Rus işgalinden kurtarıldı.

12 Mart 1918: Erzurum düşman işgalinden kurtarıldı.

1921: Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı adlı şiir T.B.M.M’de Milli Marş Olarak Kabul edildi. 1930 yılına kadar Ali Rıfat (Çağatay) Beyin Bestesi ile okundu. 1930’dan sonra Zeki Üngör’ün bestesi ile okunmaya başlandı.

13 Mart 1552: Osmanlı Orduları Macaristan”ı fethetti.

1871: İngiltere”nin daveti üzerine; Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa ,İtalya, Rusya ve İngiltere”nin katılması ile yapılan görüşmelerden sonra Londra Antlaşması imzalandı. Anlaşma ile Karadeniz”in tarafsız bölge olma özelliğine son verildi.

1919: İngilizlerin işgal ettiği Kars”a Ermeniler yerleştirilip İngiliz -Ermeni karması bir kukla yönetim oluşturuldu.

15 Mart 1921: İttihatçıların Sadrazamı Talât Paşa, Berlin”de bir Ermeni tarafından sokakta, arkasından vurularak öldürüldü. Berlin”de gömüldü. 1943”te kemikleri yurdumuza getirilerek Hürriyet-i Ebediye tepesine gömüldü. Doğumu: 01 Eylül 1874.

16 Mart 1920: İtilâf Devletleri İstanbul”u işgal ettiler. Askerlerimiz şehit edildi, mebuslar sürgüne gönderildi.

17 Mart 1442: Osmanlı Orduları, Erdel”i feth etti.

1920: Konya düşman işgalinden kurtarıldı.

18 Mart 1799: Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart Akka Kalesi”ni kuşattı. Kuşatma, Napolyon”un başarısızlığı ile sonuçlandı. 21.000 kişilik Fransız ordusunu perişan eden Cezzar Ahmet Paşa”nın 5.000 askeri vardı.

1851: Türk müziği hanende, sazende ve bestekarı Basmacı Abdi Efendi İstanbul”da öldü. Doğumu: İstanbul, 1789.

1915: Çanakkale Zaferi kazanıldı. Çanakkale Savaşı, İngiltere ve Rusya”nın 2 Ocak”ta kararlaştırdıkları gövde gösterisi üzerine çıkmıştı. Savaş 23 gün sürdü.

1920: Osmanlı Meclis-i Mebusan”ı, İstanbul”da son toplantısını yaptı.

19 Mart 1877: Osmanlı Meclis-i Mebusan”ı İstanbul”da ilk toplantısını yaptı. İlk Kanun-u Esâsi (Anayasa) ilan edildi.

20 Mart 1513: Osmanlı şehzadelerinden Korkut Çelebi Kütahya”da öldü. Doğumu. Amasya, 1470.

21 Mart 1779: Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Fransa”nın aracılığı ile Aynalı Kavak Antlaşması imzalandı.

23 Mart 1481: Osmanlı döneminin en önemli tarihçilerinden Âşıkpaşa-zade İstanbul”da öldü. Doğumu: Amasya”nın Mecitözü ilçesi, 1393. En önemli eseri, ölümünden çok sonra 1914 yılında basılan Âşıkpaşazâde Tarihidir. Kitap, Tevârih-i Al-i Osman adı ile de anılır.

25 Mart 1912: Türk Milliyetçiliği tarihinde önemli bir yeri olan Türk Ocağı kuruldu.

28 Mart 1919: İtalyanlar Antalya”yı işgal ettiler.

1920: “Uyan Şahin uyan bak neler oldu, Sevgili Antep”e Fransız doldu.” gibi adına şiirler yazılan, türküler yakılan Antep Kahramanı Şahin Bey şehit oldu.

30 Mart 1856: Kırım Harbine son veren Paris Antlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türkiye”nin Avrupa Devletler Hukuku”ndan yararlanma hakkı tasdik edildi.

31 Mart 1918: Varlo ve Gevaş düşman işgalinden kurtarıldı.

Bunu Paylaş

Yorumlar kapatıldı.