Aralık Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

02 Aralık 1445: II Murâd Gâzi’nin ikinci defa tahta çıkışı

1888: Nâmık Kemâl’in vefatı.

04 Aralık 1877: Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin açılışı

06 Aralık 1474: Büyük Türk bilgini ve Astronomi alimi Ali Kuşçu’nun vefatı

1525: Fransa kralı I. Fransua’nın Kanuni Sultân Süleymân’a Yardım etmesi için Müracaatı.

07 Aralık 1921: Kilis’in kurtuluşu.

08 Aralık 1714: Osmanlı-Venedik savaşı

09 Aralık 1917: Kudüs’ün İngilizler tarafından işgal edilmesi.

10 Aralık 1578: Plevne’nin düşmesi

12 Aralık 1881: Tunus”un Türk idaresinden alınarak Fransa yönetimine bırakılması hakkındaki Bordo antlaşmasının imzalanması.

13 Aralık 1754: Sultan I. Mahmûd Hân’ın vefatı

1754: III. Osmân’ın tahta çıkışı

14 Aralık 1687: Eğri’nin Düşmesi

15 Aralık 1574: II. Selim’in vefatı

1574: III. Murâd’ın tahta çıkışı

16 Aralık 1919: Musul’un Irak’a verilmesi.

17 Aralık 1273: Mevlânâ Celaleddin Rumî Hz.’lerinin irtihali.

20 Aralık 1518: Pirî Mehmed Paşanın Kuzey Irak’ı Fethi.

1522: Rodos’un Fethi

1921: Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşu.

21 Aralık 1603: Eğri Fatihi III. Mehmed Hân’ın vefatı.

22 Aralık 1574: III. Murâd Hân’ın Tahta çıkışı

23 Aralık 1876: I. Meşrûtiyet’in İlanı.

24 Aralık 1638: IV. Murâd Hân tarafından Bağdat’ı II. defa Fethi edilmesi

1918: Fevzi Çakmak’ın Genelkurmay Başkanı olması

25 Aralık 1921: Gaziantep’in Kurtuluşu .

26 Aralık 1455: Sakız Adası’nın Fethi.

1530: Bâbür Şah’ın vefatı.

27 Aralık 1936: Mehmed Akif Ersoy’un vefatı

29 Aralık 1921: Çerkez Edhem Hâdisesi

30 Aralık 1490: Ebûssuûd Efendi’in doğumu.

1517: Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü Fethi.

1703: II. Mustafa’nın Vefatı.

1903: Gülhâne Askeri Tıp Akademisi’nin açılışı

31 Aralık 1601: III. Ahmed’in Doğumu

Bunu Paylaş

Comments are closed.