İslam Hukuku ve Osmanlı Tatbikatı Araştırmaları-1

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ/370 S./I. Baskı

İSLAM HUKUKU VE OSMANLI TATBİKATI ARAŞTIRMALARI-1

Konu başlıklarından bazıları

* SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ TEMELLERİ VE TAHLİLİ
* 1274/1858 TARİHLİ OSMANLI CEZA KANUNNÂMESİNİN HUKUKÎ KAYNAKLARI,TATBİK ŞEKLİ VE MEN’-İ İRTİKÂB KANUNNÂMESİ
* İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA MÜRURUZAMAN
* VAKIF MÜESSESİNİN MENŞEİ VE TARİHİ SEYRİ
* OSMANLI HUKUKUNDA TAHSİSAT KABİLİNDEN VAKIFLAR VE KONUYLA İLGİLİ KANUNİ”YE TAKDİM EDİLEN BİR RİSALE
* OSMANLI HUKUKUNDA GEDİK HAKKININ MENŞEİ VE GEDİK HAKKIYLA İLGİLİ EBÜSSUD”UN RİSALESİ
* İSLAM HUKUKUNDA ECR-İ MİSİL MÜESSESESİ VE GÜNÜMÜZ HUKUKUNA TE”SİRLERİ
* İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA GIYAPTA YARGILAMA MÜESSESİ
* İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA RIZAYI BOZAN SEBEPLERDEN İKRAH
* İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUĞUN HUKUKÎ DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
* KARAHANLILARIN BÜYÜK HUKUKCUSU EBÛ ZEYD DEBBÛSİ VE MEZHEBLER ARASI MUKEYESELİ HUKUKA TE”SİRLERİ
* EBÜSSUUD EFENDİ (1490-1574), ŞAHSİYETİ, OSMANLI HUKUKUNA KATKILARI VE TASAVVUFLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
* OSMANLI DEVLETİNİN ULU ÇINARLARINDAN; ALÂADDİN ALİ SEMERKADÎ
* ŞERΑAT NEDİR? NE DEĞİLDİR? DEMOKRASİ VE ŞERÎ’AT MÜNÂSEBETLERİ NELERDİR?

1429 yıllık İslam tarihi boyunca İslam Hukukunun uygulama örnekleri elimize kalan gelen Osmanlı devleti dışında bir Müslüman Devlet yoktur diyebiliriz.

Eyyubiler ve Memlukluler ile alakalı bazı Şer’iye Mahkeme kayıtları ve Babur Devleti ile ilgili bazı hukuki düzenlemeler veya yakın zamandaki Anglo-Muhammadan Law dedikleri Hindistan ve Endonezya’daki uygulama örnekleri bunun zayıf bir istisnasını teşkil etmektedir.

Yıllardır yaptığımız araştırmalar bize öğretmiştir ki, İslam hukuku ile alakalı araştırma yapan yazarlar ve araştırmacılara eğer Osmanlı uygulama örneklerini incelemiyorlarsa onların kitapları, makaleleri ve araştırmaları eksiktir. Zira uygulanmayan bir hukuk sistemi tam olarak anlaşılamaz.

Aynı şey tarihçiler ve özellikle de Osmanlı tarihçileri için de doğrudur. Yani eğer bir Osmanlı tarihçisi, İslam Hukuku ve İslami ilimlerle ilgili terminolojiyi bilmeden veya bunlara müracaat etmeden Osmanlı tarihi ile alakalı araştırma yapıyorsa, bize göre bu çalışmalar keenlemyekün hükmündedir. Bunun acı örnekleri raflarda durmaktadır.

İSLAM HUKUKU ve OSMANLI TATBİKATI ARAŞTIRMALARI-1 serisi bunun için kaleme alınmıştır.

Bunu Paylaş

Comments are closed.