Osmanlı Amerikan İlişkileri

Bunu Paylaş

Nurdan ŞAFAK /240 S./I. BASKI

YazarInIn dİlİnden OsmanlI-Amerİkan İlİşkİlerİ

Osmanlı-Amerikan ilişkilerine dair yazılmış makale ve e­serlerin genellikle arşiv kaynakları kullanılmadan yapıldığı göz önünde tutulunca OsmanlI-Amerİkan İlİşkİlerİ isimli eserin önemi artmaktadır. Bakir sayı­labilecek bir alanda çalışma yapmanın daha orijinal fikirler ü­retme ve yapılan araştırmaların tesirinde kalmama gibi olumlu taraflarının yanı sıra zorlukları da mevcuttur.

Özellikle arşiv araştırmasının çok zaman alması ve Osmanlı Arşivi”nde tasnifi yapılmamış milyonlarca belgenin bulunması, mevcut belgeler arasında sağlama yapılmasını güçleştirmektedir.

Ayrıca konu­muz iki devlet arasındaki ilişkileri genel düzeyde incelediğinden arşivde, çalıştığımız dönemi kapsayan özellikle belge tasnifleri­nin hemen hepsine bakılmıştır. Bu da geniş kapsamlı bir araş­tırmayı gerekli kılmıştır.

Yaptığımız çalışmada Osmanlı-Amerikan ilişkilerini siyasi, ticari, askeri ve kültürel olmak üzere dört ana başlık altında inceledik. Bu ayırımı hem konuya hem de eldeki mevcut belge­lere göre yaptık. Dolayısıyla bazı bölümlerde belgelerin sayısı fazla olduğu için detaylı bilgi verebilirken kimi bölümlerde da­ha yüzeysel değerlendirme yapmak mecburiyetinde kaldık.

İn­celediğimiz birçok konunun tek başına birer tez yapılabilecek konular olduğunu da hatırlatmak gerekir. Osmanlı-Amerikan ilişkileri konusunda genel fikir verebilecek bu çalışmanın özel­likle Osmanlı tarihi çalışmalarına ilginin arttığı bir dönemde yararlı olmasını umuyoruz.

Bunu Paylaş

Comments are closed.