Hattat Dr. Süleyman Berk

Bunu Paylaş

Dr. Süleyman BERK

1964 Bursa/İnegöl doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İlçe Müftüsü olarak, 1994- 2000 yılları arasında ise asistan olarak görev yaptı. Ekim 2010’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK)’nda Teknik Rehber ve Zümre Başkanı olarak çalıştı. 13 Mayıs 2012 tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Eğitim Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu an, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1979 yılında merhum hattat Yusuf Ergün (Erzincânî)’den sülüs-nesih meşkine başladı. Fakülte yıllarında Hattat Prof. Dr. Muhittin Serin’den Rik’a meşk etti. 1983- 1988 yıllar arası Bâyezid Camii imamı İsmail Biçer hocadan Tashîh-i hurûf dersleri aldı. Ayrıca farklı hocalardan, klasik usulle hadis ve fıkıh dersleri okudu. 1999 yılında Prof. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında “Hattat Mustafa Râkım’da Celi Sülüs ve Tuğra Estetiği” isimli doktora tezini tamamladı.

2003 yılında “Hattat Mustafa Râkım Efendi” isimli eseri yayımlandı. 2004 yılında, editörlüğünü yaptığı “Eyüplü Hattatlar” Eyüp Belediyesi yayınlarından, 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları arasından ise “Hat San’atı” isimli eseri neşredildi. Zeytinburnu Belediyesi yayınları arasından iki cilt “Zamanı Aşan Taşlar”  adlı eseri yayımlandı. Yayına hazırladığı, “Hattat Necmeddin Okyay” isimli eseri İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında neşretti. Bu arada, çok sayıda bilimsel makale neşretti, sempozyumlarda tebliğ sundu; Hat Sanatı üzerine konferanslar verdi.

Yurtiçi ve yurtdışında hat sergileri açtı. 2001 yılında T.C. Kültür Bakanlığı “Hat Ödülü”nü aldı. 2005 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Hat Sanatçısı Kimlik Kartı verildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dört defa Avustralya’ya, Saraybosna ve İran’a Hat Sanatını tanıtma amacıyla gönderildi. Hat Sanatı ile ilgili yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı.

Bunu Paylaş

Comments are closed.