Mimar Necip Dinç ve Bazı Eserleri

Bunu Paylaş
1945 Sivas Şarkışla doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi Sivas”ta yaptım. Yüksek tahsilimi İD.M.M.A. (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) mimarlık bölümünde tamamlayarak 1969 yılında mezun oldum. Kısa bir dönem bayındırlıkta çalıştım.
 Askerliğimi yaptıktan sonra, serbest meslek erbabı olarak çalışmaya başladım.1980 yılına kadar proje, müşavirlik, inşaat ve kontrollük hizmetlerim oldu. Bu arada dini mimarimizle ilgili proje çalışmalarım ve uygulamalarım da oldu. Önemlilerinden Sivas Paşa Camii zikredilebilir.
 1980-1984 yılları arasında, bir ekiple birlikte, Sivas Toptancılar Çarşısının sosyal yapılarının tümünü projelendirdim ve inşaatının kontrollüğünü yaptım.
 1984-1985 yıllarında, Özdemir inşaat firmasının Libya Ziliten şehrinde yapımını üzerine aldığı Abdüsselam el-Esmeri Camii, türbesi ve külliyelerinin projelerini hazırladım ve uygulamalarını yaptırdım. Bu arada bir başka firmanın yapımında zorlandığı Abdünnur Camiini de onlardan devralarak, uyguladım. Bu projeler, klasik Arap mimarisi tarzındadır.
Türkiye”ye dönüşte, Sivas belediyesinin yaptırmakta olduğu, özel bir inşaat olan düğün salonunun müşavirliğini yaptım. Aynı zamanda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Camiinin ve Sivas Toptancılar Çarşısı Camiinin projelerini, post-modern tarzda hazırladım.
 1988”de, Diyanet Vakfı Adana Şubesinin öncülüğünde yapılan Sabancı Merkez Camii ve Külliyesinin bütün mimari projelerini ve detaylarını hazırlayarak, açıldığı tarih olan 1998 senesinin Aralık ayına kadar, müşavirlik hizmetlerini yürüttüm.
 Bu arada, Malatya Üniversitesi Camii ve müştemilatı projelerini yaptım. Bu proje, yaptıranlarının arzusu üzerine, Adana Sabancı Merkez Camii gibi klasik mimari tarz ağırlıklıdır. Çağdaş mimarinin üsluplarından ve imkanlarından da faydalanarak, ortaya koyduğum bu proje, meslek hayatımın meyvesidir.
 En son Rusya”nın Kosturma şehrine, camii ve müştemilatıyla, mini bir külliye projesi hazırladım. Bu proje, mahalli mimari tarzın ağırlıkta olduğu bir sentez çalışmasıdır. Halihazırda, araştırmacı bir mimar olarak, mesleki birikimlerimi geliştirmekle meşgulüm.
        ADANA SABANCI MERKEZ CAMİİNDEKİ TEVAFÛKLAR
 1- Ana mekândaki 5 normal kubbe, İslâm’ın 5 şartına tevafûk eder.
 2- Şadırvanlı avludaki 28 kubbe, Kur’an’da adı geçen 28 peygambere tevafûk eder.
 3- İki mekândaki toplam 33 kubbe tesbih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33’er defa tekrarına tevafûk eder.
 4- Ana kubbe yüksekliği 54m olup; 54 farz’a tevafûk eder.
 5- ana kubbe çapı 32 m olup; 32 farz’a tevafûk eder.
 6- Ana kubbe pencere Resûlullah efendimize peygamberliğin geldiği yaşa, bir günde kılınan 40 rekat namaza, mescid-i Nebevi’de kılınan müjdeli 40 vakit namaza gibi tevafûk eder.
 7- Camideki 6 minare, imanın 6 erkanına tevafûk eder.
 8- Dört minarenin uzunluğu 99 m olup; Esma-i Hüsnaya, tesbih, tahmid, tekbir’in 33’er defa tekrarının toplamına tevafûk eder.
 9- Altı minaredeki 16 şerefe; tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletine tevafûk eder.
 10- Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe (tromplar); Edille’i şeriyye ( İslâm’ın 4 ana kaynağı Kur’an, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukaha), 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mezhebe, 4 büyük melaike’ye tevafûk eder.
 11- Bir alt kattaki 12 yarım kubbe “İslâm’ın” tasvip ettiği 12 tasavvuf yoluna tevafûk eder.
 12- Bir alt kattaki aynalı pencereler; her cephede ayrı ayrı 28 olup Kur’an’da ismi geçen peygamberlere tevafûk eder.
 13- Ana kubbeyi taşıyan 8 ayak “Ef’ali mükellefine(farz, vacip, sünnet,müsteap, mübah, mekrûh, müfsid, haram) tevafûk eder.
 14- Ana gövdeye 5, Şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla girilir ki toplamı 8 cennet kapısına tevafûk eder.
       İNÖNÜ ÜNVERSİTESİ CAMİİ VE KÜLTÜR MERKEZİ
Sizi muhteşem bir güzelliğe hayırlı bir hizmete davet ediyoruz.
 Tatlı ve soğuk suları, yemyeşil bahçeleri, şirin görünüşü ve güzel havası ile bir başkadır Malatya Dünyaca meşhur şekerpare kaysıları, tatlı ve leziz dalbastı kirazlarıyla güzel bir beldedir Malatya Battalgazileri, Eski Malatya’sı ile tarihi mabet ve antika eserleriyle şanlı tarihimizin, mübarek ecdadımızın manevi mirasını yansıtan mutlu bir şehirdir Malatya Böylesine güzel, kültür ve sanat varlıklarıyla köklü bir maziye sahip olan Malatya”da İnönü Üniversitesi bir ilim ve irfan ocağı olarak gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir Rahmet1i cumhurbaşkanımız Turgut Özal”ın müzahareti ile gerçekleştirilmekte olan Turgut Özal Tıp Merkezi de dünyanın sayılı sağlık ve tıp merkezlerinden birisi olarak üniversitemizin etkinliğini ve cazibe alanını gün geçtikçe arttırmaktadır Bu gelişim içinde üniversite kampüs alanı, çok hızlı bir yapılanma ve atılıma hedef olmaktadır
 Bütün bu Sevindirici gelişim ve değişmeler yanında, biz Malatya halkına düşen tarihi ve manevi bir görev vardır: Bu görev, üniversitemizde okuyan ve okuyacak olan genç1igimize sahip çıkmaktır Onların kalp ve dimağlarını aydınlatmak, geleceğin büyük Türkiyesi için onların vatanperver, kültür ve mukaddesatına sahip kişiler olarak yetiştirilmesine zemin hazırlamaktır.
İşte bu manayı ruh ve gönüllerde yansıtacak olan mükemmel, muazzam ve muhteşem bir Cami ve Kültür Merkezi”nin Üniversitemiz kampus alanı içerisinde yapılmasına karar verdik.
 Evet… Bu muhteşem eseri genç ve dinamik nesillere miras bırakacağız… Onlara bu muazzam şaheseri hediye edeceğiz…
Ne güzel görev ve ne güzel hediye…
 Buna siz de katılmalısınız,,
Sadece cami değil;
büyük bir kültür merkezi ve irfan ocağı…
25 Şubat 1994 tarihinde sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz”ın teşrifleri ile bu muhteşem eserin temeli atılmış, halen inşaatı devam etmektedir.
 Üniversite kampüs alanı içerisinde yaklaşık 40-50 dönümlük bir alan üzerine oturtulan Cami ve Kültür Merkezi”miz 5000 m2’ lik bir alan üzerine inşa edilmektedir.
 Cami projemiz, Türkiye”nin tanınmış, yurt içinde ve yurt dışında büyük projeler gerçekteştirmiş, çok değerli mimar Necip Dinç Bey”e çizdirilmiştir. Mimar Necip Dinç Bey 25 yıldan beri dini mimari üzerine çalışmaktadır. 100 kadar dini mimari de uygulamaları vardır. Özellikle Libya”daki “Abdülselam El Esmerl” camii ve külliyesi, Sivas paşa Camisi ve Adana”da halen yapılmakta olan Büyük Merkez Camisi çizdiği projelerden en meşhurlarıdır.
 Bu muhteşem projenin maketini genç mimar Muharrem Küçükdumlu yapmıştır. Mimar Muharrem Bey fevkalede dikkat, yoğun gayret ve titizlikle bu maketi hazırlamış, bu konuda Türkiye çapında yeteneğini göstermiş, ince mahareti sergilemiştir. Cami inşaatı, esas mekan ve şadırvanlı avlu olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu oluşum birçok açıdan kolaylık sağlayacak dilatasyon ile ayrılmıştır. Kuzey-Güney istikametindeki kod farkından istifade edilerek şadırvanlı avlu iki katlı olarak tasarlanmıştır. Alt katı 2500 m2”dir (bu kat Kültür Merkezi olarak görev yapacaktır) 2500 m2”lik mekanda konferans salonları, kütüphane, okuma salonları bulunmaktadır. Projemiz bir şiir gibi semaya yükselen estetiği ile, cami bahçemiz geniş ve kullanılabilen alanlarıyla Malatya’nın cazibe ve çekiciliğini doruğa çıkartacak… Bu muhteşem ve muazzam eser; İnşaallah kıyamete kadar medar-ı iftiharımız olarak yaşayacak, gelecek nesillere manevi bir mirasımız olarak kalacaktır.
 Projemizde, Mimar Sinan”ın hayatı boyunca sabırlı bir arayışla ortaya koyduğu bütün eserlerinin sentezi, hülasası diyebileceğimiz SELİMİYE Camii esprisi esas alınarak, bu çerçeve içerisinde planda, mekanda ve cephede ahenk, insicam açısından en mükemmeli yakalayabilme düşüncesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Camimizin ana mekanı 50×50 m, şadırvanlı avlu da 50×50 m, olarak toplam 5000 m2”dir,
 Ana mekan, ortada merkezi bir kubbeden ibaret olup, yanlar ise, dört cihette tonoz kabuklarla genişletilmiştir. Kıble cephesi yan cepheler gibi iki katlı galerilerle zenginleştirilmiş olup, içeriden ve dışardan kullanılabilecek galeri kapa1ı odalar elde edilmiştir. Bu odalar alt katlarda imam, müezzin, üst katlarda ise kütüphane ve sohbet odaları olarak tanzim edilmiştir.
 Camimizin ana kubbe çapı net 25,20 m.’dir Kubbemiz Ankara Kocatepe Camisinin kubbesinden 30 cm. küçüktür. Caminin içindeki ve dışındaki tüm duvarlar belli bir yüksekliğe kadar tabii taş kaplama ile kaplanacaktır.
Pencere klasik tarzda olup üst katlarda müzeyyen ve yan müzeyyen olarak yapılacaktır.
 Kubbe ve bazı tavanlar klasik üslupdaki motif1erle ve güzel (hat) yazılarla bezenecektir. Gerek1i yerlerde mukannes başlıklar, mermer, sütunlar yapılacaktır. Şadırvanlı avluda alt kara ışıklık görevi yapacak düşey galerilerin üst kısmının korkuluk çevresi abdest alma yerleri olarak tasarlanmıştır. Ayrıca camii mekânının dışında uygun yerlerde yine abdest alma mahalleri, şadırvanlar ve yeterli miktarda helalar yapılacaktır.
 Camii bahçesi, klasik Türk bahçesi esprisinde tanzim edilecek, çevrede ve mekanda geçmiş asırlarla çağımız arasında maddi ve manevi nostaljik bir iletişim alışverişi kurularak ””kökü mazide olan bir atinin” ruhlara huzur veren havası teneffüs ettirilecektir.
 Hülasa, klasik sanatımızın doruk noktasının yaşandığı 16. asır dini mimari anlayışımız çağdaş bir yorumla yeniden ele alınarak bugünkü ve gelecek nesillere armağan edilecektir.
Üniversite Camiinin özellikleri
 Sembolik Değerler
 Üniversite Camimiz dünyanın belki sanat itibariyle en mükemmel, estetik itibariyle engzel eseri olacaktır. Çünki, dünyanın hiçbir camisinde İslâm dini ile ilgili bu derece sembolik ve tevafuk değerler kullanılmamıştır Projede kullanılan sembolik değerlerinin bir özetini şöyle sıralayabiliriz:
 1) Ana Kubbenin yerden yüksekliği 40 metredir. Bu 40 metre, sembolik olar Peygamber Efendimiz Aleyhissa1atü Vesselamın Peygamberlik görevine başladığı 40 yaşına işaret etmektedir.
 2) Minarelerin 63 metrelik yüksekliği sembolik olarak Peygamber Efendimizin 63 yıllık ömrüne işaret eder.
 3) Ana Kubbenin tepe noktasından dört minareye olan uzaklık 23 metredir. Bu 23 metre, sembolik olarak Peygamber Efendimizin 23 senelik vazife-i risalet süresine işaret eder.
 4) Ana kubbedeki 32 pencere, sembolik olarak İslâm dinindeki 32 farza işaret eder.
 5) Ana kubbe 8 taşıyıcı ayak (fil ayakları) üzerine oturtulmuştur. Bu 8 fil ayağı sembolik olarak İslâm dinindeki 8 ef’al-i mükellefine işaret eder.
 6) Caminin dört minaresi vardır. Bu dört minare sembolik olarak Peygamber Efendimizin dört halifesine işaret etmektedir. Ayrıca, bu 4 minare, edille-i şer”iyyeye yani (kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas ı fukahaya) ve dört mezheb imamına işaret eder.
 7) Caminin 4 minaresi, 12 şerefesi vardır. Bu 12 şerefe sembolik olarak 12 İmama ve 12 hak tarikatın mürşitlerine işaret eder
 8) Projedeki 23 kubbe, sembolik olarak Resul-u Ekrem (asm)”ın 23 senelik peygamberlik süresine işaret eder.
 9) Projede 4 tane köşe yarım kubbe (tromb) bulunmaktadır. Bu dört yarım kubbede toplam 28 pencere vardır. Bu 28 pencere sembolik olarak Kur”an-ı Kerim”de ismi geçen 28 peygambere işaret etmektedir.
Bunu Paylaş

Comments are closed.