Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSİ VE İLMÎ ŞAHSİYETİ isimli Külliyatının Birinci Cildi Yayınlandı · Bundan sonra belgeler konuşacak ve tabular yıkılacak. · Said Nursi ile alakalı özel ve resmi bütün yalanlar, tahrifler ve iftiralar son bulacak. · Müslüman Milletimiz doğru tarihini bu eserle öğrenip pekiştirecek. ·…

Okumaya Devam Et

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhasebat)

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 400 Sayfa. Sıvama Kapak. “Osmanlı”dan Cumhuriyet”e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât)”adlı eseri telif etmeye bizi sevk eden sebep, birçok konuda olduğu gibi, Sayıştay konusunda da yanlış bilgilere sahip oluşumuz ve bu zamana kadar, konunun arşiv belgeleri ışığında ilmî bir şekilde ele alınmayışıdır. Bu sebeple 1995 yılında teksir tarzında…

Okumaya Devam Et

Karşılaştırmalı Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ CİLTLİ, 581 SAYFA Osmanlı Devleti”nin Medeni Kanunu demek olan Mecelle”nin hukuk tarihi­miz ve İslam Hukuku açısından ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar etmeye ihtiyaç yoktur. İster Türkiye”de, ister İslam aleminde ve isterse Batı”da ve Amerika”da, Osman­lı Devleti, İslam Hukuku ve İslam Hukukunun tedvini hakkında araştırmalar yapan herkes,…

Okumaya Devam Et

İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi

Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 3. Baskı Ciltli. 612 Sayfa Bu eser Anadolu”nun topraklarına mührünü vurmuş olan vakıf mü”essesesinin, hem teoride ve hem de uygulamadaki durumunu ilk defa mukayeseli olarak gündeme getirmekte, daha önce yapılmış olan çalışmaları tamamlamaktadır. Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ bu çalışması ile, bütün ayrıntılarıyla işlenmiş olsa bile,…

Okumaya Devam Et

Arşiv Belgeleri Işığında Dâhiliye Nezâreti Tarihi

Yazan: Ahmed AKGÜNDÜZ Ciltli, 786 sayfa Yeni Zelanda”lı bir devlet adamı, İçişleri Bakanlığı için “mülkî idâredeki bölümlerin anası = the mother of all departments”vasıflandırmasını yapmıştır. Gerçekten de öyledir. Zaten günümüzde İçişleri Bakanlığının mülkî idâre arasındaki yerini ve önemini kimse tartışamaz. İçişleri Bakanlığının teşkîlâtlanma şekli ve ismi kadar, kuruluş zamanları ve…

Okumaya Devam Et