Arşiv Belgeleri Işığında Dâhiliye Nezâreti Tarihi

Yazan: Ahmed AKGÜNDÜZ Ciltli, 786 sayfa Yeni Zelanda”lı bir devlet adamı, İçişleri Bakanlığı için “mülkî idâredeki bölümlerin anası = the mother of all departments”vasıflandırmasını yapmıştır. Gerçekten de öyledir. Zaten günümüzde İçişleri Bakanlığının mülkî idâre arasındaki yerini ve önemini kimse tartışamaz. İçişleri Bakanlığının teşkîlâtlanma şekli ve ismi kadar, kuruluş zamanları ve…

Okumaya Devam Et

Arşiv Belgeleri Işığında Bâb-ı Âlî’den İstanbul Valiliği’ne

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 286 Sayfa, 170 gr mat kuşe, 26,5X29,5 Özel Ebat “Yüksek kapı”, “yüce kapı” anlamlarını taşıyan Bâb-ı Âlî tabiri, Sadrazam konağına işaret etmektedir. Anlamı genişledikçe Sadrazam konağı “Paşa Kapısı” ve “Bâb-ı Âsafi”diye anılmaya başlanmıştır. Ancak 1808”deki Alemdar olayından sonra yeniden yaptırılan bina, dönemin padişahı Mahmud-ı Adlî diye…

Okumaya Devam Et

Klasik Mantık

Yazan; Doç. Dr. Abdullah DEMİR 144 Sayfa, Sıvama Kapak İslam düşüncesinde Klasik Mantık çok önemli bir yere sahiptir. Aristo”nun mantıkla ilgili eserlerinin Arapça”ya tercüme edilmesi ile birlikte İslam dünya­sında tanınmaya başlayan Klasik Mantık, özellikle Farabi, İbn Sina ve Gazali gibi alimlerin gayretleri ile vazgeçilmez bir ilim dalı haline gelmiştir. Eskiler,…

Okumaya Devam Et

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı III

ÖZEL HUKUK-II (MİRAS-BORÇLAR-EŞYA-TİCÂRET VE DEVLETLER HUSUSİ HUKUKU) Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Ansiklopedi boy, 1205 sayfa İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI isimli eserimizin üçüncü cildi İSLAM ÖZEL HUKUKU-II (Miras Hukuku-Borçlar Hukuku-Eşya Hukuku-Ticâret Hukuku-Devletler Hususî Hukuku) adını taşımaktadır. Bu cilt özellikle de günlük mu´âmeleler ile alakalı borçlar hukuku ve ticâret hukuku konularını…

Okumaya Devam Et

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı II

ÖZEL HUKUK-I ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ Ansiklopedi boy, 1840 sayfa Kitabın ikinci cildi İSLAM ÖZEL HUKUKU-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) adını taşımaktadır. Zira Osmanlı Devleti yıkılırken bile İslam hukukunun kânûnlaştırılması yolunda öyle muhalled eserler bırakmıştır ki, bütçeleri trilyon dolarları bulunan 57 İslam ülkesi içindeki zengin ülkeler dahi…

Okumaya Devam Et