Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ve Fetvâları

Yayın Yılı: 2012, Kitap Kâğıdı, 464 sayfa, 17×24 cm, Sıvama Kapak ISBN:978-975-7268-57-4 TÜRKÇE Osmanlı Devleti”nin hukuk, ahlak ve düşünce hayatında etkili olmuş önemli şahsiyetlerden biri olarak Ebussuûd Efendi, müderrisliğe başladığı 922/1516 yı­lından, vefat ettiği 982/1574 yılına kadarki 60 senesini müderris, kadı, kazasker ve şeyhülislâm olarak geçirmiş, bu esnada eserler vermiş,…

Okumaya Devam Et

Osmanlı-Avusturya Münasebetleri

Yazan: Selahaddin ÇELEBİ Yayın Yılı: 2012, Kitap Kâğıdı, 400 sayfa, 16,5×24 cm, Karton Kapak ISBN:978-975-7268-52-9 TÜRKÇE Büyük Türk tarihinin çıkış ve iniş noktası da Avrupa/Viyana ile ilgilidir. Türk tarihinin zirveye erme devri, Kanuni zamanıdır. 1. Viyana muhasarası (1529) zirve asrını temsil ederken; II. muhasara Viyana bozgunu (1683) ile başlayan asırda…

Okumaya Devam Et

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı

İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI ÖZEL HUKUK-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) CİLT II Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ Ansiklopedi boy, 1840 sayfa Kitabın ikinci cildi İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI ÖZEL HUKUK-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) adını taşımaktadır. Zira Osmanlı Devleti yıkılırken bile İslam hukukunun kânûnlaştırılması yolunda öyle muhalled eserler bırakmıştır ki,…

Okumaya Devam Et

Kanûnî Devrinde Osmanlı’da Hukukî Hayat

“Şeyhülislâm İbn Kemal’in Fetvaları Işığında KANÛNÎ DEVRİNDE OSMANLI’DA HUKUKÎ HAYAT” Yazan: Dr. Ahmet İNANIR 244 Sayfa, Sıvama kapak Osmanlı Devleti, günümüzde “muhteşem yüzyıl” olarak da bilinen Kanûnî Sul­tan Süleyman döneminde siyasi ve askeri açıdan zirveye çıkmıştır. Bu dönemde gerek toplumsal gerekse fetihlerle genişlemeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla ilgili çeşitli…

Okumaya Devam Et

Ottoman History – Misperceptions and Truths

by Ahmed Akgunduz and Said Ozturk, (Rotterdam: IUR Press 2011), Hardcover, 694 pp. Price 40 Euro plus Post Costs. ISBN ISBN 975–7268–28–3 This book was first published in Turkish under the title Bilinmeyen Osmanlı, co-authored by Prof. Dr. Said Öztürk, and 250,000 copies were printed. I answered 290 questions whereas…

Okumaya Devam Et