İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi

Bunu Paylaş

Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

3. Baskı

Ciltli. 612 Sayfa

Bu eser Anadolu”nun topraklarına mührünü vurmuş olan vakıf mü”essesesinin, hem teoride ve hem de uygulamadaki durumunu ilk defa mukayeseli olarak gündeme getirmekte, daha önce yapılmış olan çalışmaları tamamlamaktadır.
Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ bu çalışması ile, bütün ayrıntılarıyla işlenmiş olsa bile, eski eser ve belgelere defnedilmiş bulunan, yeni nesiller tarafından anlaşılamayan vakıf hükümlerini anlaşılır hale getirmektedir.
Ayrıca eserde uzun ve düzensiz olan eski vakıf hukuku mevzuat ve doktrinini düzenlenmiş hali ile bir arada bulacaksınız. Eser okuyucusuna vakıf hukuku ile ilgili tespit edilen önem­li hataların vuzuha kavuşturulmuş halini de sunmaktadır.
Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ hoca, Hanefi Mezhebi ve diğer Mezheb ile ilgili yaptığı araştırmaları “Her ne kadar Osmanlı uygulaması Hanefi Mezhebi­ni esas kabul etmiş ise de, bu mezhebin görüş sınırları çoğu zaman uygulamanın baskısı ile ihlal edilmiştir.
Ancak Hanefi mezhebinde kabul edilmeyen görüşlerin ve hükümlerin tatbik zorunluluğu ortaya çıkınca, diğer İslam hukuk mezheplerinin görüşleri istisnaı olarak uygulanmıştır (başka bir mezhebi taklit).
Asıl enteresan olanı da, başka bir mezhebin görüşü istisnaı olarak uygulanmak istendiğinde, doğrudan doğruya o mezhebin taklit edilmeyişi, belki Hanefi mezhebinin görüşlerine ters düşmeyecek şekilde bazı düzenlemelere gidilişidir. İcareteyn bunun en tipik misa­lidir.
Tesbit ettiğimiz kadarıyla, vakıf hukukunda da Hanefi mezhebinin sınırları ihlal edilmiş ise de, “şer”-i şerif” denilen İslam hukukunun çerçevesinden çıkılmamıştır. Yaptığımız mezhepler arası mukayesenin bu konuyu yeteri kadar aydınlatmış olduğu kanaatindeyiz. Kısaca, teori ve uygulamayı yansıtan eski vakıf hukukunu, günümüz modern hu­kukçusuna takdim edebilecek bir çalışma yapmaya gayret ettik.” Diye özetlemektedir.

Bunu Paylaş

Comments are closed.