Mart Ayı Kronolojisi

2 Mart 1430: Emir Sultan Hazretleri Bursa”da taun hastalığından vefat etti Doğumu: Buhara, 1368. Osmanlı Devleti”nin kuruluş devrini yaşayan büyük alim ve evliya idi Yıldırım Beyazıd Han”ın damadıdır . 1918: Rize, Rus işgalinden kurtarıldı 3 Mart 1829: Sultan ikinci Mahmud Han, yenileşme hareketini başlatan Kıyafet Kanunu”nu yayınladı 1878: Ayastefanos (Yeşilköy)…

Okumaya Devam Et

Şubat ayı Kronolojisi

01 Şubat 1553: Fransa’yı himaye etme karşılığında, Fransa’nın vereceği tazminatta karşılık, Fransız Donanmasının Türklere terhini (Rehin verilmesi). 04 Şubat 1926: İskilipli Atıf Hocanın idam edilmesi. 06 Şubat 1521: Mastaba muharebesi Şam vali Canbirdi-Gazali’nin mağlup edilmesi 1695: Sultan II. Ahmed’in vefatı. 07 Şubat 1695: Sultan II. Mustafa’nın tahta çıkışı. 08 Şubat…

Okumaya Devam Et

Ocak Ayı Kronolojisi

01 Ocak 1577: Osmanlı-Avusturya muâhedenin sekiz sene uzatılması 02 Ocak 1523: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethi 03 Ocak 1501: Ali Şir Nevâî’nin vefâtı 1799: Şeyh Galib’in vefâtı 04 Ocak 1610: Sultan Ahmed camii’nin temelinin atılması. 05 Ocak 1922: Adana’nın Kurtuluşu. 06 Ocak 1639: IV. Mehmed’in vefâtı 10 Ocak 1921: I.…

Okumaya Devam Et

Ottoman Legal Codes And Their Legal Analysis

(By Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ) This work titled “Osmanlı Kanunnameleri” (The Ottoman Legal Codes) is so significant that it would require the history of the Ottoman State of six centuries, the longest period in the Turkish-Islamic History, to be re-written. The Ottoman Legal Codes is a handy reference for not…

Okumaya Devam Et