Hakkın Hatırı Âlîlidir

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

13,5×21 cm, 248 sayfa, Kitap Kağıdı, Karton Kapak
ISBN:978-975-7268-65-9

Birkaç senedir İslam âleminin ve Haziran 2013”den beri­dir de Türkiye”nin maruz kaldığı, musibetler, fitne olayları ve ihtilaflar, sapla samanın birbirine karışmasına sebep oldu.

Hakikatleri hatırlatmak ve bazen de hakkı tavsiye etmek için vesile aradığımızda, bazı gazete ve kanallar, meşreb ve mes­lek taassubu sebebiyle bize imkan tanımadılar ve hatta bir sempozyumda Akgündüz var ise, diğer konuşmacıları haber yapıp bizi es geçtiler.

Bir kısım gazete ve kanallar ise, siyası yaklaşımları sebebiyle, ısrarla bizim makalelerimizden ve Risale-i Nur ile alakalı tesbitlerimizden uzak durmaya gayret gösterdiler. Dine ve İslama aykırı yayınlar yapan sol kesim ise, doğru İslamiyet’e hiçbir zaman doğru bir şekilde yaklaşmadı­lar.

Geriye kalan yayın organları büyük hizmetler yapıyorlar ama hem imkânları kısıtlı ve hem de büyük kitlelere hitap et­miyorlar. Bazı siteler ise, Bediüzzaman”ın seyyidlik mesele­sine bile asabiyet-i cahiliye sebebiyle ihtilafa sebep olur diye sansür koyuyorlar.

Bu sebeplerle biz de “Hakk”ın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez” sözünden hareket ederek, şimdilik sansürsüz ama dikenli olan sosyal medyaya yöneldik. Dikenleri çok; ancak hasenatı seyyiatına bazen ağır basıyor ve hakkın duyurul­masına vesile oluyor.

9 Eylül 2013 tarihinden beri, hem ülke­mizdeki fitne olaylarına, hem Bediüzzaman ile alakalı mesele­lere cevaplar aramaya çalıştık. Özellikle de şu konulara dik­katleri çektik:

Bizim üç düşmanımız var: cehalet, ihtilaf ve fakirlik. Bunlara karşı ilim, ittifak ve çalışma silahlarıyla mü­cadele etmeliyiz.

Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslamiyet ve Kur”an”dır. Türk milleti Abbasiler zamanından beri İs­lam”ın bayraktarlığını yapan kahraman bir millettir. Kıyamete kadar da bu hali devam edecektir.

Kur”an”ın ve İslam’ın hakikatlerini neşreden dini ce­maatler ve âlimler, bu nurIara ve hakikatlere, her si­yasi grupta yani muhalifte de muvafıkta da taraftarlar bulunduğu için, bütün siyasi cereyanların üstünde kalmaları elzemdir.

Müslüman olarak her zaman müsbet hareket etmek mecburiyetindeyiz. Menfi hareket Müslümanın kârı değildir.

Bu arada Türkiye”deki tarihe geçen iki hadise ile alakalı makalelerimiz de kitapta yer aldı:

Birincisi, bu asrın 31 Mart olayı olan Gezi Parkı hadisesi­dir ki, hala devam etmektedir. Bu konuda tarihten misaller ve­rerek, bu milletin Türkiye”nin bir Mısır olmaması için hatırlat­malar yapan makaleler yayınladık.

İkincisi; Hizmet hareketi ve siyaset gerginliği ile Bediüz­zaman”ın Nur hizmeti ile Hocaefendi hizmetinin maalesef ay­rışması gibi görülen meselelere değinen düsturları ve Bediüz­zaman”ın kanaatlerini milletimiz ile paylaştık.

Şu anda fecbook takipçilerimiz 80.000”i geçti; makalelerimiz çok sayıda gazete ve kanallar tarafından ilgiyle takip edildi ve paylaşıldı. Okuyucular, bu makale ve yazların kaybolmamasını ve tarihe not olarak düşülebilmesi için kitap haline getirilmesini istediler. İşte bu kitap mezkûr taleplerin müşahhas hale gelmiş cevabıdır.

 

Bunu Paylaş

Comments are closed.