Mayıs Ayı Kronolojisi

01 Mayıs 1390: Sultan Yıldım Bayezid’ın Manisa şehrini fethi 1481: Fatih Sultan Mehmed”in İstanbul”dan yeni bir sefere hazırlandığı sırada Venedik ve Papalık hükümetlerinin bir casusu olan Yahudi Jakopo tarafından zehirlenmek suretiyle öldürülmesi 1920: TBMM Hükümetinin ilk kabinesinin yine teker teker her üyesinin Meclis tarafından seçilmesi suretiyle kurulması 04 Mayıs 1421:…

Okumaya Devam Et

Haziran Ayı Kronolojisi

1 Haziran 1712: Ünlü Divan Şairlerimizden Nabi”nin vefatı . 2 Haziran 1920: Kozan”ın Fransızlardan kurtuluşu . 5 Haziran 1916: Balkan Savaşında ünlü Edirne müdafii Şükrü Paşa’nın vefatı. 9 Haziran 1908: İngiltere ile Rusya arasında ünlü Reval görüşmeleri. 10 Haziran 1923: Ünlü Türk dostu Pierre Loti’nin ölümü. 14 Haziran 1826: Yeniçeri…

Okumaya Devam Et

Temmuz Ayı Kronolojisi

01 Temmuz 1730- III. Ahmed’in vefatı. 1839- Abdülmecid’in tahta çıkışı. 02 Temmuz 1798- Napolyon’un İskenderiye’yi işgali. 03 Temmuz 1839- Ahmed Paşa’nın İhanet ederek Osmanlı Donanmasını Mısır’a Kaçırması 04 Temmuz 1918- VI Mehmed Vahidüddin’in tahta çıkışı. 05 Temmuz 1830- Fransız’ların Cezayir’i işgali. 07 Temmuz 1770- Osmanlı donanmasının Rus’lar tarafından Çeşme’de batırılması.…

Okumaya Devam Et

Ağustos Ayı Kronolojisi

01 Ağustos 1036: Tuğrul Bey vefatı 1258: Osman Gazi’nin vefatı 1571: Magosa kuşatması 1571: Kıbrıs”ın Fethi tamamlandı. 02 Ağustos 1849: Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın vefatı. 1914: Türkiye’nin I. Cihan savaşı için seferberlik ilanı 1919: Türk-Alman Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması. 03 Ağustos 1545: Estergon Kalesi’nin fethi 1823: Ahmed Vefik Paşanın…

Okumaya Devam Et

Eylül Ayı Kronolojisi

01 Eylül 1922 : Uşak’ın kurtuluşu. 1868 : Galatasaray Lisesinin açılışı. 1876 : Rusların korumasında cesaret alıp isyan eden Sırp’ların, Türk orduları tarafından Aleksianç’da mağlup edilmesi. 1922 : Atatürk”ün Türk Ordularını büyük zafere götüren ünlü ””Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” emrini vermesi. 02 Eylül 1633 : İstanbul’un büyük bölümünü yok…

Okumaya Devam Et