İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı II

Bunu Paylaş

ÖZEL HUKUK-I ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ Ansiklopedi boy, 1840 sayfa Kitabın ikinci cildi İSLAM ÖZEL HUKUKU-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) adını taşımaktadır. Zira Osmanlı Devleti yıkılırken bile İslam hukukunun kânûnlaştırılması yolunda öyle muhalled eserler bırakmıştır ki, bütçeleri trilyon dolarları bulunan 57 İslam ülkesi içindeki zengin ülkeler dahi…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı I

Bunu Paylaş

BİRİNCİ CİLD: KAMU HUKUKU (ANAYASA-İDARE-CEZA-USUL-VERGİ-DEVLETLER UMUMÎ) Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ Ansiklopedi boy, 1147 sayfa Üç büyük ciltte tamamlanacak olan bu eser, müftüler ve vâizler için bir fetvâ ve fıkıh el kitabı; hukuk tarihi öğrencileri ve araştırmacıları için tam bir başvuru eseri; İlahiyatçılar ve özellikle de İslâm Hukuku alanında merakı…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ve Fetvâları

Bunu Paylaş

Yayın Yılı: 2012, Kitap Kâğıdı, 464 sayfa, 17×24 cm, Sıvama Kapak ISBN:978-975-7268-57-4 TÜRKÇE Osmanlı Devleti”nin hukuk, ahlak ve düşünce hayatında etkili olmuş önemli şahsiyetlerden biri olarak Ebussuûd Efendi, müderrisliğe başladığı 922/1516 yı­lından, vefat ettiği 982/1574 yılına kadarki 60 senesini müderris, kadı, kazasker ve şeyhülislâm olarak geçirmiş, bu esnada eserler vermiş,…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Osmanlı-Avusturya Münasebetleri

Bunu Paylaş

Yazan: Selahaddin ÇELEBİ Yayın Yılı: 2012, Kitap Kâğıdı, 400 sayfa, 16,5×24 cm, Karton Kapak ISBN:978-975-7268-52-9 TÜRKÇE Büyük Türk tarihinin çıkış ve iniş noktası da Avrupa/Viyana ile ilgilidir. Türk tarihinin zirveye erme devri, Kanuni zamanıdır. 1. Viyana muhasarası (1529) zirve asrını temsil ederken; II. muhasara Viyana bozgunu (1683) ile başlayan asırda…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı

Bunu Paylaş

İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI ÖZEL HUKUK-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) CİLT II Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ Ansiklopedi boy, 1840 sayfa Kitabın ikinci cildi İSLAM VE OSMANLI HUKUKU KÜLLİYÂTI ÖZEL HUKUK-I (ŞAHSIN HUKUKU-AİLE HUKUKU) adını taşımaktadır. Zira Osmanlı Devleti yıkılırken bile İslam hukukunun kânûnlaştırılması yolunda öyle muhalled eserler bırakmıştır ki,…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş