Osmanlı-Avusturya Münasebetleri

Bunu Paylaş

Yazan: Selahaddin ÇELEBİ

Yayın Yılı: 2012, Kitap Kâğıdı, 400 sayfa, 16,5×24 cm, Karton Kapak
ISBN:978-975-7268-52-9
TÜRKÇE

Büyük Türk tarihinin çıkış ve iniş noktası da Avrupa/Viyana ile ilgilidir. Türk tarihinin zirveye erme devri, Kanuni zamanıdır. 1. Viyana muhasarası (1529) zirve asrını temsil ederken; II. muhasara Viyana bozgunu (1683) ile başlayan asırda zirveden iniş devirleridir.

Viyana’da uzun zaman yaşayan biri olarak Türk tarihinin önemli dönüm noktası olan Viyana kuşatmaları hakkında bilgi sahibi olmak için yıllardır okuyup araştırdım. Bu bilgileri, fazla ayrıntıya girmeden okuması rahat olacak bir kitap haline getirmeye cüret ettim. Şüphesiz Türk tarihinin en büyük ve en parlak devri Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin (1243-1308) yıkılmasıyla Türk Milleti’nin ve İslam’ın hizmet bayrağını teslim alan Türk Devletidir

1529-1683 yılları Batı da, Viyana surlarına ve Avrupa içlerine kadar ulaşan Türk Akıncıları’nın devri idi. 1683 yılı ise, Avrupa’nın yenilmez kabul ettiği Osmanlı ordularının, Viyana surları önünde Habsburglular tarafından bozguna uğratılarak fütuhat devrinin durduğu tarihtir.

Osmanlı fütuhatlarını Viyana kapılarında durduran Avusturyalılar; Avrupa’nın, Hıristiyanlığın kurtarıcı ‘’kahramanı’’ oldular. Bu suretle Avusturya Avrupa nezdinde üstün bir yer ve kimlik edindi. Ancak 1804 yılında Napolyon, Viyana kapısına kadar gelerek zorla ‘‘ Kutsal Batı Roma Germen İmparatorluğu‘‘ unvanını aldığında Habsburgluların itibarları sarsıldı. Nihayet 1867 de Avusturya-Macaristan Birliğini kurarak ‘’Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’’ unvanını aldı ve devletlerarası itibarını nisbeten tekrar kazandı.

Tarih boyu (1526-1914), 400 yıl birbirinin amansız rakibi olan Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları, müttefik olarak girdikleri dünya’nın en büyük felaketlerinden biri olan I. Cihan Harbi ile tarih oldular. Bugün bu iki imparatorluğun vârisleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti devletleridir.

Bunu Paylaş

Comments are closed.