Karşılaştırmalı Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ CİLTLİ, 581 SAYFA Osmanlı Devleti”nin Medeni Kanunu demek olan Mecelle”nin hukuk tarihi­miz ve İslam Hukuku açısından ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar etmeye ihtiyaç yoktur. İster Türkiye”de, ister İslam aleminde ve isterse Batı”da ve Amerika”da, Osman­lı Devleti, İslam Hukuku ve İslam Hukukunun tedvini hakkında araştırmalar yapan herkes,…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi

Bunu Paylaş

Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 3. Baskı Ciltli. 612 Sayfa Bu eser Anadolu”nun topraklarına mührünü vurmuş olan vakıf mü”essesesinin, hem teoride ve hem de uygulamadaki durumunu ilk defa mukayeseli olarak gündeme getirmekte, daha önce yapılmış olan çalışmaları tamamlamaktadır. Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ bu çalışması ile, bütün ayrıntılarıyla işlenmiş olsa bile,…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Arşiv Belgeleri Işığında Dâhiliye Nezâreti Tarihi

Bunu Paylaş

Yazan: Ahmed AKGÜNDÜZ Ciltli, 786 sayfa Yeni Zelanda”lı bir devlet adamı, İçişleri Bakanlığı için “mülkî idâredeki bölümlerin anası = the mother of all departments”vasıflandırmasını yapmıştır. Gerçekten de öyledir. Zaten günümüzde İçişleri Bakanlığının mülkî idâre arasındaki yerini ve önemini kimse tartışamaz. İçişleri Bakanlığının teşkîlâtlanma şekli ve ismi kadar, kuruluş zamanları ve…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Arşiv Belgeleri Işığında Bâb-ı Âlî’den İstanbul Valiliği’ne

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 286 Sayfa, 170 gr mat kuşe, 26,5X29,5 Özel Ebat “Yüksek kapı”, “yüce kapı” anlamlarını taşıyan Bâb-ı Âlî tabiri, Sadrazam konağına işaret etmektedir. Anlamı genişledikçe Sadrazam konağı “Paşa Kapısı” ve “Bâb-ı Âsafi”diye anılmaya başlanmıştır. Ancak 1808”deki Alemdar olayından sonra yeniden yaptırılan bina, dönemin padişahı Mahmud-ı Adlî diye…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Klasik Mantık

Bunu Paylaş

Yazan; Doç. Dr. Abdullah DEMİR 144 Sayfa, Sıvama Kapak İslam düşüncesinde Klasik Mantık çok önemli bir yere sahiptir. Aristo”nun mantıkla ilgili eserlerinin Arapça”ya tercüme edilmesi ile birlikte İslam dünya­sında tanınmaya başlayan Klasik Mantık, özellikle Farabi, İbn Sina ve Gazali gibi alimlerin gayretleri ile vazgeçilmez bir ilim dalı haline gelmiştir. Eskiler,…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş