Şeyh Bedreddin Meselesi

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Şeyh Bedreddin meselesi, Osmanlı tarihi açısından tam bir bilmecedir. Üzerinde çok söz söylenmiştir. Bir kısım peşin hükümlü tarihçiler Şeyh Bedreddin’i, Osmanlı döneminin Cumhuriyetçisi ve ihtilalcisi diye başlarına tac etmişlerdir. Komünizm’in revaçta olduğu günlerde, “kadın hariç her şey ortaktır” dediğini iddia ederek, tarihin ilk Türk komünisti diye…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

XVII. Yüzyılda Ulemâ-Meşâyih Münâsebetleri

Bunu Paylaş

Dr. Necdet Yılmaz   A. KADIZÂDELİLER-SİVÂSİLER MESELESİ   XVII. yüzyılın en dikkat çekici tarafı tasavvuf ehline karşı hasım, kendilerine “Kadızâdeliler” veya “Fakılar” denilen bir gurubun ortaya çıkması olmuştur. Bu sınıf tasavvuf ehline karşı aşırı düşmanlık gösteren birkaç vâizden oluşmakla birlikte, bâzı saray mensuplarının vaizleri tutması neticesinde tekkelerin basılması, bâzı şeyhlerin…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Kudüs’te Osmanlı Modeli ve Bütün Dinlerin Ortak Başşehri

Bunu Paylaş

                              Prof. Dr. Ahmed Akgündüz                       Hollanda İslam Üniversitesi Rektörü ve Osmanlı Araştırmaları Vakfı Başkanı 1- BÜTÜN DİNLERİN BAŞŞEHRİ: KUDÜS  Müslümanların dilinde Kudüs, günümüz dünyasında Jerusalem, Arapların lisanında El-Beyt’ül-Mukaddes, eski ismiyle İliya ve İbranice’de ise Yirusalem veya Oruşelem denilen şehir, bugün dünyanın gözlerini ve meraklarını kendine çevirmiş bulunmaktadır. 450 yıl…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Kutsal Emanetlerin Topkapı Sarayına Toplanması

Bunu Paylaş

                                       Hilmi AYDIN MUKADDES EMANETLER  Emanat-ı Mukaddese (Kutsal Emanetler) denince akla gelen, Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır”ı fethiyle (1517) Osmanlılara intikal eden ve günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi, Hırka-i Saadet Dairesinde muhafaza edilen kutsal emanetler; yüzyıllardır büyük bir hürmet ve itina ile korunmuşlardır. Bunlar Hz. Muhammed”e ait olması sebebiyle dinı ve…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Osmanlı”da Esnaf Teşkilatı

Bunu Paylaş

            OSMANLI DEVLETİ’NDE ESNAFIN KÜMELEŞTİĞİ TEŞKİLÂTLAR VAR MIYDI? ESNAF HAKKINI NASIL ARIYORDU?                Prof. Dr. Ahmed Akgündüz-Doç. Dr. Said Öztürk İlk dönemlerde, Osmanlılarda esnaf teşkilâtının, fütüvvet ve Ahî teşkilâtlarından etkilendiği inkâr edilemez. Ancak daha sonraki gelişme dönemlerinde bu etkilenmenin izleri devam etmekle beraber, fütüvvet tarikatının esrarengiz yönleri aynen ve tamamen…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş