HATTAT MUSTAFA RÂKIM ve CELÎ SÜLÜS

Bunu Paylaş

HATTAT MUSTAFA RÂKIM’IN CELÎ SÜLÜS’ÜN ESTETİĞİNDE ORTAYA KOYDUĞU YENİLİKLER Dr. Süleyman BERK Râkım’ın celî sülüs yazısında ortaya koyduğu yeniliklerin daha iyi görülebilmesi için kendisinden önce ortaya konan örneklere bakılması ve dikkatle incelenmesi gereklidir. Bu konuda kısa bir karşılaştırma, Râkım celîlerinin azametini ve güzelliğini ortaya koyacaktır. Giriş Lugatte “âşikâr, iri, büyük”…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Kırkçesme’de Payzen Yusuf Paşa Türbesi

Bunu Paylaş

Prof Dr. Semavi Eyice Payzen, ihtifalci M. Ziya Bey’in ifadesine göre, eski gemilerde kürek çeken zintire vurulmuş esir forsalara verilen bir addır. Osmanhca bir sözlükte ise bu terimin hapsedilmiş, ayağına pranga vurulmuş; uşak, köle; esir; suçlu anlamlarına geldiği belirtilmiştir. Böylece Yusuf Paşa’nın gençliğinde herhalde deniz savaşlarının birinde hıristiyanlara esir düştüğü…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Ayasofya Medresesi

Bunu Paylaş

Ayasofya Medresesi Yavuz ÖZDEMİR* İstanbul’u aldıktan soma Fatih ilk iş olarak Ayasofya’ya gelerek burada toplanmış olan Bizans halkına hitaben can, mal ve din özgürlüklerinin kendi teminatında olduğu konusunda güvence verdi. Harap ve bakımsız durumda olan Ayasofya’yı camiye çevirerek onarıma aldırdı. Fatih ve ondan soma gelen Osmanlı Padişahları da fetih sembolü…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş

Şekerci Hanı’nın Şeker İnsanları

Bunu Paylaş

  Dursun Gürlek Ne mutlu o kimselere ki hem aydınlanırlar, hem aydınlatırlar. .. Dünyanın en güzel en şirin şehirlerinden biri olan “Aziz İstanbul” aynı zamanda mektepler, medreseler, camîler, çeşmeler, hanlar, hamam­lar kentidir. İşte bu hanlardan biri de Fatih Malta Çarşısı’nda arz-ı endam eden meşhur Şekerci Hanı’dır. Adına efsâneler uyduru­lan, fakat…

Okumaya Devam Et

Bunu Paylaş