Tabular Yıkılıyor 5 Çıktı

Bunu Paylaş

TABULAR YIKILIYOR – 5

YAZAN: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Konu başlıklarından bazıları

Ø Risale-i nur”a yapılan bazı itirazlar ve ilmî cevapları

Ø İşarî tefsir, cifir ilmi ve Bedîüzzaman cevaplar.

Ø Bütün zorluklara rağmen Avrupa’nın geleceğinden ümitliyim

Ø Bütün zorluklara rağmen Türkiye”nin geleceğinden Ümitliyim

Ø Başörtüsü, İstanbul üniversitesi ve Avrupalı bir sosyolog

Ø Ermeniler sadece Müslümanları değil Süryanileri de Öldürmüşlerdir

Ø Avrupa”da İslamiyet hızla yayılıyor ve Müslümanların Nüfusu artıyor

Ø Osmanlı modeli amma Osmanlı devleti doğuda nasıl bir idari nizam tesis etmişti?

Ø Sa”deddin Teftazani ve Osmanlı medreseleri

Ø TOPLAM 17 KONU

YAZARININ DİLİNDEN TABULAR -5

“Tabular Yıkılıyor” adlı serinin son ve beşinci kitabında da çok farklı ve ilgi çekici konuları okuyucuya takdim etmek istedik. Son zamanlarda Avrupa ve Amerika, Ermeni soykırımı safsatalarının yanına bir de Süryani soykırımı yalanlarını ilave etmeye başlamıştır. Bunlara karşı arşiv belgelerini konuşturmak hem muhalif ve hem de muvafık ilim adamlarının asli görevlerindendir.

Kitabımızın bir diğer makalesi ise maddi ve manevi liderler konusuna ayrılmıştır. Türkiye’nin ve Dünyanın geleceği ile alakalı bazı müjdeler ve bu sebeple de geleceğe ümitle bakmak için genç nesilleri ikaz etmek bir başka konumuz oldu. Çünkü gelecek yıl ile alakalı aldığı finans ve ticari tedbirlerle % 100 kâr edeceğini garantileyen bir tüccar, yılın ilk aylarında yaptığı cuz’i zararlar sebebiyle ümitsiz hale gelmez ve şevkini kaybetmez. Peygamberimizden nakledilen hadisler de bizim gelecekten ümitli olmamızı gerektirmektedir. Konuyla alakalı Yemen’deki tartışmalar ve iç savaş ile alakalı yazımız da bu mealde kabul edilmelidir. Alevilik konusundaki kırmızı çizgilerimiz ise, Türkiye’nin geleceği ile alakalı bir meseledir.

Son zamanlarda ehl-i ilim ve fazilet bazı tarikat erbabı Bediuzzaman ile alakalı bazı itirazları ileri sürünce ve hatta ‘Erzurum’daki bir ilahiyat profesörü 20 noktada Ehl-i Sünnete muhalefet olduğunu söylüyor’ şeklinde ve imalı bir tasvip ile televizyon kanallarından açık hata yapmaya başlayınca bazı meselelerde cevap verme ihtiyacını hissettim ve bu kitapta konuyla alakalı üç makale kaleme aldım.”

 

Bunu Paylaş

Comments are closed.