Süleyman Şah Türbesi

Bunu Paylaş
Suriye”de ki Süleyman Şah Türbesi baraj sularından kurtarılıyor
Osmanlı Devleti”nin kurucusu Osman Gazi”nin Büyükbabası Süleyman Şah”a ait Suriye”deki türbe, Tabka ve Teşrin barajları­nın yapımı nedeniyle tehdit altında bulu­nuyor. Dışişleri Bakanlığı, Türbe”nin yerin­de kalması için proje hazırladı. Dışişleri Bakam İsmail Cem, AK Parti İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz”ün soru önergesini yanıtlarken, Suriye”nin Halep kentine bağ­lı Karakozak Köyü”nde bulunan Süleyman Şah”ın Türbesi hakkında bilgi verdi.
 Türkiye için siyasal, kültürel ve tarihi açı­dan özel öneme sahip olan Süleyman Sah Türbesi ile ilgili sorunun ilk kez 1973 yılın­da Suriye”nin Tabka Barajının yapacağını bildirmesi üzerine ortaya çıktığını belirten Cem, iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türbe”nin Suruç­-Halep karayolunda sınırdan yaklaşık 30 ki­lometre uzaklıkta bulunan Karakozak mev­kiine taşınmasına karar verildiğini hatır­lattı. Cem, taşımanın her türlü masrafının Türkiye tarafından karşılandığını bildirdi.
 TÜRBE YERİNDE KALACAK
Suriye”nin daha sonra Fırat Nehri üzerin­de Tabka Barajı”nın kuzeyinde ve suları tür­beyi tehdit edecek olan Teşrin Barajı”nın yaptığını kaydeden Cem, bunun üzerine Suriye”nin, Türbe”nin taşınması için iki yer önerdiğini ve Türbe”nin bunlardan birine taşınması konusunda ısrarcı olduğunu ifa­de etti.
 Türbe”nin Suriye”nin gösterdiği iki yer­den birine taşınmasının kendileri tarafından uygun görülmediğine işaret eden Cem, Şunları kaydetti:­ “Türbenin bulunduğu yerin tahkim edilerek yerinde kalması, bu mümkün olmayacaksa bulunduğu yerin ku­zeyinde bir başka yere taşınması tarafımız­dan Suriye”ye önerildi. Suriye bu önerimize yanıtını ancak geçtiğimiz Eylül ayında ver­diği için aradan geçen zaman içinde Tür­be”nin yerinde kalmasını sağlayıcı mühen­dislik projesi hazırlandı ve bunun yapılabilir olduğu Suriye tarafına da kabul ettirildi. Yapılan değerlendirmeden sonra Türbe”nin yerinde kalmasını sağlayacak projemizin uygulanması kararına varıldı.”
Cem, Türkiye için özel öneme sahip olan Süleyman Şah Türbesi”nin önce Rabka, sonra Teşrin Barajı dolayısıyla maruz kaldı­ğı tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla gay­ret gösterildiğine işaret ederek, bu konuda bir ihmalden söz edilemeyeceğini savundu. Türbe duvarlarının alçak bölümlerinin su­lar altında kalması nedeniyle hasar meyda geldiğini kaydeden Cem, “Ancak türbe ve karakolun bugünkü durumları önümüzdeki yakın dönem için tehlike oluşturmuyor” dedi.
 20 Aralık Perşembe 2001 Tarihli Basından
Bunu Paylaş

Comments are closed.