Mayıs Ayı Kronolojisi

Bunu Paylaş

01 Mayıs 1390: Sultan Yıldım Bayezid’ın Manisa şehrini fethi

1481: Fatih Sultan Mehmed”in İstanbul”dan yeni bir sefere hazırlandığı sırada Venedik ve Papalık hükümetlerinin bir casusu olan Yahudi Jakopo tarafından zehirlenmek suretiyle öldürülmesi

1920: TBMM Hükümetinin ilk kabinesinin yine teker teker her üyesinin Meclis tarafından seçilmesi suretiyle kurulması

04 Mayıs 1421: Fetret Devri”ni sona erdirerek Osmanlı devletinin ikinci kurucusu adını alan Çelebi Sultan Mehmed”in vefatı

05 Mayıs 1913: İtalyanların Rodos adasını işgalleri

09 Mayıs 1915: Çanakkale”de Seddülbahir zaferinin kazanılması

1799: Napolyon ordularının Türk idaresindeki Akka kalesine hücumu

11 Mayıs 1897: Gazi Ethem Paşa komutasındaki Türk ordularının Yunan kuvvetlerini büyük bir bozguna uğratması

1920: Halide Edib ve Adnan Adıvar ile beraber Mustafa Kemal”in İstan-bul hükümeti tarafından idama mahkum edilmesi.

1920: TBMM Hükümetinin temsilcileri Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova ”ya görüşmeler yapmak ve bir anlaşma imzalamak için harekeli. Bekir Sami Bey o sırada Dışişleri Vekili idi

12 Mayıs 1881: Tunus”un Türk idaresinden alınarak Fransa yönetimine bırakılması hakkındaki Bordo antlaşmasının imzalanması

14 Mayıs 1560: Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden olan Cerbe deniz zaferinin kazanılması

15 Mayıs 1919: İzmir”in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve katliamlar yapılması

16 Mayıs 1919: 9. Ordu müfettişi olarak tayin edilen Mustafa Kemal”in Anadolu da bir milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun”a hareket etti

17 Mayıs 1880: Ünlü devlet adamlarımızdan edip ve şair Ziya Paşanın vefatı

18 Mayıs 1632: Ünlü Osmanlı Sadrazamlarından Recep Paşanın idam edilmesi

1828: Karadeniz’deki Türk kalelerinin en ünlülerinden olan Anapa kalesinin Ruslara karşı kahramanca savunması.

19 Mayıs 1919: Kurtuluş savaşımızın serdarı Mustafa Kemal”in Samsun”a çıkması.

20 Mayıs 1633: Türk tarihinin en kanlı olaylarından Padişah Genç Osman”ın Tahtından indirilerek Yedikule”de idam edilmesi.

1878: Çırağan sarayı baskını ve ünlü gazeteci Ali Suavi”nin tertip ettiği bu darbe sırasında öldürülmesi.

21 Mayıs 1556: Türk ordularının Sigetvar kalesini kuşatması.

21 Mayıs 1955: Ünlü Aziziye tabyası zaferi kahramanlarından Nene Hatun”un Erzurum”da vefatı.

22 Mayıs 1909: Osmanlı Meclisi Mebusanı üyelerinin Yeşilköy’de toplanması

23 Mayıs 1606: Sadrazam Lala Mehmet Paşa”nın vefatı.

24 Mayıs 1895: Milletlerarası Rakamların Türkiye”de kabulü

25 Mayıs 1807: Kabakçı Mustafa isyanı.

1895: Tarihçi ve devlet adamı Cevdet Paşanın vefatı.

26 Mayıs 1512: Sultan II. Bayezid”in vefatı.

29 Mayıs 1453: Türk Ordularının İstanbul”u fethi

30 Mayıs 1876: Türk Tarihinin en uğursuz olaylarından biri olan Sultan Abdülaziz”in tahttan indirilmesi ve sarayının yağma edilmesi Kısa bir süre sonra kendisi de öldürülmüştür.

31 Mayıs 1601: Türk ordularının Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki ünlü Kanije kalesi zaferini kazanması.

Bunu Paylaş

Yorumlar kapatıldı.