İslam ve Osmanlı Çevre Hukuku

Bunu Paylaş

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ/298 S./İst. 2009/I. Baskı

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ “İSLAM VE OSMANLI ÇEVRE HUKUKU” isimli bu eserinde günümüzde çok tartışılan ve sadece Avrupa medeniyetinin değerleri arasında mütalaa edilen çevre hukuku ve hassasiyetinin İslam Hukukunda ve Osmanlı uygulamasında nasıl yer aldığını sağlam kaynaklara ve belgelere dayanarak okuyuculara takdim etmektedir.
Kitap iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Birinci Bölümde İslam Çevre Hukukunun esaslarını kısaca özetlenmiş. Sadece teorik değil uygulamaya yönelik Furu-ı Fıkıh kitapları da değerlendirilmiş. İkinci Bölümde ise Çevre hukuku ile alakalı hukuki esaslar özetlendikten sonra, dünyanın ilk çevre Nizamnamesini ayrıntılarıyla incelenmiş ve çevre ile alakalı Osmanlı Devletindeki kurumları anlatılmıştır.”

İSLAM VE OSMANLI ÇEVRE HUKUKU’NUN KONU BAŞLIKLARINDAN BAZILARI

* 500 Yıllık Dünyanın ilk Çevre Nizamnamesi
* İslam Hukukunun kaynaklarında yer alan çevreyi koruma ile alakalı düzenlemeler
* Osmanlı Arşivlerindeki çevre ile ilgili belgeler ve uygulamaları
* İslam çevre hukukunun temel esasları
* İslam hukukunun evrene, tabii kaynaklara ve insan ile tabiat arasındaki ilişkilere olan yaklaşımı
* Temel tabii kaynakların korunması ve muhafazası
* İnsanlar tarafından üretilen ürünlerin zararlı etkilerinden çevrenin ve insanın korunması
* Çevrenin korunması için İslam hukukunun tanzim ettiği prensipler, izlediği politikalar ve kurumlar
* Osmanlı Devleti’nde çevrenin korunması
* Osmanlı çevre hukukunun kaynakları
* Osmanlı sultanlarının çevreyi koruma Uygulamalarından iki örnek
* Dünyanın ilk çevre kanunu
* Osmanlı Devleti’nde çevrenin korunmasından Sorumlu kurumlar ve görevliler

Bunu Paylaş

Comments are closed.