Tarikatların İstanbul”da Gündelik Hayatı Şekillendirmesi Üzerine Bazı Notlar (15.-17. Y.Y.)

1. Giriş Tarikatların İslâm medeniyetini ve ona zemin hazırlayan şehir hayatım şekillendirme noktasında üstlendikleri fonksiyonlar, günümüzde sosyal tarih çalışmalarının başlıca inceleme konulan arasındadır. Bu mistik karakterli müesseselerin çok yönlü faaliyetlerine duyulan ilginin kaynağında, tarikat kavramının sosyal bilimler açısından kazandığı anlam genişlemesinin de payı bulunduğunu belirtmek gerekir. Ancak kavramsal düzeyde ortaya…

Okumaya Devam Et

Arşiv Belgeleri Işığında Sultan II. Abdülhamid ve Bediüzzaman

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE BEDİÜZZAMAN İTİRAZLAR VE CEVAPLAR Yazan: Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ 192 sayfa, 16,5 x 24, 90 gr. Mat Kuşe, Karton Kapak ISBN: 978-975-7268-85-7   1952 yılında bazı kimseler, Bediüzzaman’ın sanki İttihâdcıları destekleyerek Sultân Abdülhamid’e muhâlif olduğu iddialarını yaymaya başlayınca, Bediüzzaman, talebelerine kaleme aldırdığı Lâhika…

Okumaya Devam Et

Dünyanın ilk Standartlar ve Tüketiciyi Koruma Kanunları

II. Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu, ilk Belediye Kanunları, ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnameleri hazırlandığı söylenmektedir. Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz? Prof Dr. Ahmed Akgündüz; Evet doğrudur. II. Bâyezid devrine ait en mühim kanunlardan birisi şüphesiz ki, Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisâb Kanunnâmeleridir.…

Okumaya Devam Et

HATTAT MUSTAFA RÂKIM ve CELÎ SÜLÜS

HATTAT MUSTAFA RÂKIM’IN CELÎ SÜLÜS’ÜN ESTETİĞİNDE ORTAYA KOYDUĞU YENİLİKLER Dr. Süleyman BERK Râkım’ın celî sülüs yazısında ortaya koyduğu yeniliklerin daha iyi görülebilmesi için kendisinden önce ortaya konan örneklere bakılması ve dikkatle incelenmesi gereklidir. Bu konuda kısa bir karşılaştırma, Râkım celîlerinin azametini ve güzelliğini ortaya koyacaktır. Giriş Lugatte “âşikâr, iri, büyük”…

Okumaya Devam Et